1 septembrie este „Ziua mondială de rugăciune pentru protecţia creaţiei”

În ziua de 1 septembrie sărbătorim Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creaţiei.

Această zi a fost instituită în urmă cu douăzeci și nouă de ani de Patriarhul Ecumenic Dimitrie I al Constantinopolului, care a adresat prin intermediul unei enciclice o invitaţie tuturor creştinilor de a se ruga pentru protecţia mediului înconjurător.

Această enciclică, proclamată cu ocazia primei zile a noului an bisericesc, a stabilit în mod formal data de 1 septembrie drept zi în care se fac rugăciuni pentru ocrotirea mediului înconjurător.

Patriarhul României a îndemnat în repetate rânduri la administrarea responsabilă a darurilor primite de la Dumnezeu:

„Multele noastre păcate, care sunt o poluare a sufletului, determină adesea şi o poluare a creaţiei. Este o legătură între sufletul păcătos şi natura profanată de omul lacom de înavuţire şi care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive şi să le transmită şi generaţiilor viitoare”, a spus Patriarhul în predica rostită la Sărbătoarea Botezului Domnului 2016.

În articolul „Creaţia ca dar şi Tainele Bisericii”, publicat în Revista Ortodoxia nr. 1/ 1976, părintele profesor Dumitru Stăniloae a sintetizat câteva reflecţii pe marginea învăţăturii Revelaţiei divine care arată că toate cele ce există sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi şi că întreaga creaţie este o Sfântă Taină în sens larg, un vehicul al puterii şi iubirii lui Dumnezeu.

„Puterea de a vedea iubirea lui Dumnezeu prin creaţie şi de a rămâne în ea, deci în legătură cu Dumnezeu, s-a restabilit în noi prin Hristos. În acest sens între Hristos şi creaţie nu este o separaţie, ci Hristos redescoperă caracterul de dar al Creaţiei”, explica părintele Stăniloae.

În mesajul de anul acesta, Sanctitatea Sa Bartolomeu, supranumit Patriarhul verde pentru desele sale intervenţii pe teme ecologice, subliniază faptul că „Grija pentru mediul natural nu este o activitate suplimentară, ci o expresie esențială a vieții bisericești. Ea nu are un caracter lumesc, ci mai degrabă unul pur bisericesc. Ea este „o slujire liturgică”. Toate inițiativele și acțiunile Bisericii sunt o „eclesiologie aplicată”.

Sanctitatea Sa a făcut apel la rugăciune „pentru integritatea creației, să trăiască în mod sustenabil și cu iubire frățească în toate aspectele vieții lor, să se lupte pentru protejarea mediului natural și pentru promovarea păcii și dreptății și reafirmăm adevărul că nu există progres adevărat atunci când suferă creația „bună foarte” și omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Foto credit: Public domain