Slujire chiriarhală şi binecuvântare de lucrări în satele Lazuri, Mermeşti şi Groşi, din Protopopiatul Sebiş

Duminica a 23-a după Rusalii, a însemnat o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Filiei Mermești, Parohia Lazuri, din cadrul Protopopiatului Sebiș. Sărbătoarea de intensă trăire spirituală a fost încununată de poposirea în această parohie a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, pentru a binecuvânta lucrările săvârșite aici.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în fața bisericii de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, de domnul primar, de numeroși credincioși din parohie şi din parohiile învecinate. 

După sfinţirea  lucrărilor de reînnoire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul ,,Buna Vestire”, din satul Mermeşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, Arhid. Ardelean Tiberiu, inspector eparhial, Pr. paroh Buda Silviu-Ionuț, Pr. pensionar  Crișan-Pantea Adam și Diaconul Moț Aurelian Iulian.

Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarhul arădean a fost pus sub titlul ,,Ajutor sfânt” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: Efes. 2, Luca 8), în lupta omului cu încercările vieţii spre biruinţa binelui asupra duhului răutăţii. Aceasta prin harul dumnezeiesc izvorâtor de daruri sfinte ce întăresc fiinţa credinciosului în credinţă şi fapte bune spre mântuire. Demonizatul vindecat de Mântuitorul rămâne recunoscător Binefăcătorului său, fiind instituit ca martor al măsurii binelui de care s-a împărtăşit, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a hirotesit întru sachelar, pe părintele paroh Buda Silviu-Ionuț, pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte.Apoi Înaltpreasfinția Sa, a acordat distincția de iconom stavrofor părintelui pensionar Crișan-Pantea Adam pentru toată munca și osteneala de care a dat dovadă pe tot parcursul păstoririi sale în Parohia Lazuri.

În încheiere, preotul paroh   Buda Silviu-Ionuț, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu  pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste comunitatea creştinilor dreptmăritori din Filia Mermești, Parohia Lazuri. Apoi, i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru purtarea de grijă arătată, pentru osteneală şi prezenţă, precum şi pentru distincţia oferită, de asemenea a mulțumit preoţilor prezenţi, domnului Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad, oficialităților locale, în frunte cu domnul primar Giurgelea Radu și bunilor credincioși pentru tot ajutorul și jertfele făcute.

După aceasta, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, însoţit de oficialităţile judeţene şi locale, a vizitat Filia Groși cu hramul ,,Înălțarea Domnului”. Aici, Chiriarhul a dat îndrumările necesare pentru lucrările de reparaţie ce trebuiesc executate la biserica veche satului.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi a săvârşit slujba Vecerniei și de sfințire a iconostasului la biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din satul Lazuri. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură temeluit pe însemnătatea iconostasului în Biserica Ortodoxă cu îndemnul de a o pune mereu în lumină atât în cadrul cultului cât şi a culturii.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa, a acordat distincția de iconom stavrofor părintelui pensionar Petcuț Tuțu pentru toată munca și osteneala de care a dat dovadă pe tot parcursul păstoririi sale.

Diacon Moț Aurelian Iulian