Şedinţa Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., în sala festivă a Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei şi a membrilor Adunării Eparhiale şi Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi ai unor instituţii de cultură din Arad.

După aceasta, în cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri, după care s-au întrunit în sala festivă de la Centrul eparhial.

În cuvântul rostit la deschiderea  lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul omagial și comemorativ 2019, atât de important pentru Cetatea Aradului. De asemenea, s-au creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2020, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial 2020, ,,An omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor” și ,,An comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL şi Înaltpreasfinţitului IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, au fost citite Proiectele de Hotărâri în plenul Adunării Eparhiale. Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

Tot în cadrul acestei şedinţe, membrii Consiliului şi Adunării Eparhiale au păstrat un moment de reculegere şi au cântat ,,Veşnică pomenire” pentru Părintele Dorel-Crăciun Moţ de la Parohia Gurahonţ, fost membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Aradului.

În încheiere Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

Protos. Iustin Popovici