Patriarhul: Să-i cerem lui Hristos să vină la noi prin uşile încuiate uneori de îndoială şi de frică prea mare

„Mai ales în aceste vremuri de mare tulburare, să cerem pacea lui Hristos ca El să vină la noi prin uşile încuiate uneori de îndoială, de frică prea mare, de panică, şi să vină să deschisă uşile sufletului nostru şi să ne dăruiască pacea Sa binecuvântată”, a spus Patriarhul Daniel.

În Duminica Tomii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a îndreptat din nou rugăciunile şi gândurile către cei afectaţi de Covid-19.

„Să-I cerem Domnului Hristos să ne dăruiască bucuria în mijlocul multor întristări”, a continuat Părintele Patriarh explicând că în această perioadă „oamenii au nevoie de bucurie, de întărire”.

„De aceea, noi, ca vestitori ai Învierii lui Hristos cel răstignit şi înviat, trebuie să transmitem bucurie în jurul nostru prin cuvinte, prin faptele iubirii milostive, prin ajutorarea celor singuri, bolnavi, bătrâni şi întristaţi, iar celor îndoliaţi să le arătăm un semn de compasiune, de iubire frăţească şi de ajutorare”.

Potrivit Preafericii Sale, „făcând toate acestea, arătăm că şi noi suntem ca şi Apostolii lui Hristos, vestitori ai Învierii Sale şi ai bucuriei Sale”.

În Duminica Tomii, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale.

Patriarhul a anunţat în omilia rostită tema centrală a Duminicii: „Credinţa în Hristos este izvor de viaţă veşnică”.

Apoi, a enumerat cinci mari învățături cuprinse în Evanghelia Duminicii (Ioan 20:19-31).

  • Domnul Hristos cel înviat a venit la ucenicii Săi trecând prin Ușile Încuiate; a stat în mijlocul lor și le-a spus Pace vouă, arătându-le apoi mâinile și coasta Sa care au fost străpunse în timpul răstignirii Sale pe Cruce;
  • Hristos Domnul cel înviat din morți îi trimite pe ucenici să-L mărturisească pe Hristos la toate popoarele;
  • Hristos înviat din morți le dăruiește ucenicilor săi harul sau puterea de a ierta păcatele oamenilor, instituind astfel Sfânta Taină a mărturisirii și iertării păcatelor;
  • Întrucât Toma nu a fost la prima întâlnire cu Iisus, a exprimat o îndoială. Iisus Hristos vine la ucenici în mod special pentru a-L încredința pe Toma de Învierea Sa din morți;
  • Hristos cel înviat din morți îi fericește pe cei care nu L-au văzut, dar cred că El a înviat din morți.
Patriarhul Daniel alături de o parte dintre slujitorii de la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. Foto credit: Arhid. Ștefan Sfarghie / Ziarul Lumina

Pornind de la cuvintele din finalul textului biblic, Iar acestea s-au scris ca să credeţi că lisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui, Patriarhul a explicat: „credința este o legătură vie a credincioșilor cu Hristos cel înviat din morți”.

În cazul lui Toma, acesta nu numai că a fost vindecat de îndoială, ci a fost atât de convins de Înviere, încât a mărturisit şi dumnezeirea lui Hristos.

„Harul iubirii milostive a lui Hristos este foarte cuprinzător. El nu exclude, ci el ajută pe omul care are îndoieli să se întărească în credinţă şi să-L mărturisească pe Hristos”, a spus Preafericirea Sa precizând în mod dezvoltat ce înseamnă credința.

„Prin aceasta vedem de fapt că credinţa este o virtute, este un dar al lui Dumnezeu pe care omul este chemat să-l cultive şi anume, credinţa este un mod de cunoaştere a prezenţei lui Dumnezeu în creaţie, dar mai ales a prezenţei şi lucrării lui în Biserică”.

„Este un mod de cunoaştere mai presus de simţurile trupeşti, mai presus de atingerea cu mâinile a Trupului lui Hristos. Această cunoaştere prin credinţă este superioară cunoaşterii materiale în sensul că prin credinţă putem cunoaşte cele nevăzute şi cele nelimitate şi netrecătoare”.

„Credinţa este capacitatea omului de a simţi şi a vedea cu ochii sufletului ceea ce nu se vede cu ochii trupului”.

„Credinţa nu este o simplă convingere intelectuală sau culturală că Dumnezeu există undeva în ceruri, ci credinţa este o relaţie vie a omului cu Dumnezeu care a creat lumea şi care din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor S-a întrupat ca să dăruiască oamenilor muritori viaţă şi bucurie veşnică”.

„Deşi nu-L vedem cu ochii, Îl simţim prin credinţă pe Hristos prezent în Biserică şi în viaţa noastră şi ne bucurăm cu bucurie negrăită”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Patriarhul a explicat mai departe cum primim noi în Biserică prin credinţă acest dar al vederii duhovniceşti a lui Hristos.

  • Mai întâi ascultăm Evanghelia lui Hristos, ce ni se spune în Evanghelie despre Hristos.
  • Apoi, ca răspuns la ceea ce am auzit în Evanghelie, mărturisim Crezul care este o formă condensată a credinţei ortodoxe.
  • Numai după ce am mărturisit Crezul urmează împărtăşirea prin Euharistie cu Hristos. Prin aceasta noi simţim bucuria cea negrăită şi devenim vestitori ai lui Hristos.

Patriarhul și-a încheiat predica printr-o rugăciune la Mântuitorul Hristos de a ne întări în credinţă „aşa cum l-a întărit pe ucenicul Său Toma”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ștefan Sfarghie

https://basilica.ro/patriarhul-sa-i-cerem-lui-hristos-sa-vina-la-noi-prin-usile-incuiate-uneori-de-indoiala-si-de-frica-prea-mare/