Instalarea noului preot paroh în Beliu

În Duminica a 5-a după Pogorârea Sfântului Duh, 12 iulie 2020, în Parohia Beliu, Protopopiatul Ineu, a avut loc un eveniment istoric de o însemnătate deosebită în plan duhovnicesc  și socio-cultural, prin instalarea unui nou preot paroh în persoana Pr. Ic. Morar Ioan-Teodor.

S-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca  Liturghie de către Pr. Huțiu Ioan, fostul preot paroh din Beliu, care s-a pensionat, și noul paroh, părintele Morar Ioan. Predica a fost rostită de către părintele Ioan Morar, în care s-a arătat importanța deosebită a activității pământești a Domnului Hristos, ca Mântuitor al lumii și ca Dumnezeu-Omul, prin minunea care a săvârșit-o cu cei doi demonizați. Din perspectiva moralei creștine, părintele a menționat că cei doi demonzați retrași să locuiască în cimitire, simbolizează moartea sufletească a omului căzut în ,,prăpastia păcatelor”, din care Hristos ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat, i-a eliberat prin puterea Sa atotputenică, redând viața celor doi tineri. Sub aspect moral s-a evidențiat după învățătura Sfinților Părinți, că asemenea celor doi tineri și sufletele noastre pot să redobândească viața în libertate prin puterea mântuitoare venită prin revărsarea harului dumnezeiesc în suflet de către Hristos Domnul nostru. Mântuitorul este Dumnezeul cel Viu și Adevărat care face din întristare-bucurie, și din moarte aduce l-a viață, iar pentru veacul de acum este dovada clară și de netăgăduit că în fața marilor provocări omul rămânând însingurat în întunericul păcatului și al morții, poate ajunge la limanul vieții și la liniștea sufletească prin rugăciune curată de comuniune deplină cu Dumnezeu.

După terminarea Sfintei Liturghii, părintele Adrian Zaha, Protopop al Ineului, alături de un ales sobor de preoți din Cercul pastoral nr. 2 Beliu, din încredințarea IPS Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, l-a instalat pe părintele Morar Ioan, ca paroh pe seama credincioșilor ortodocși din Beliu. Din soborul de preoți  au făcut parte: pr. Monea Nicolae, paroh în Tăgădău, pr. Sas Radu, paroh în Groșeni, pr. Răzvan Trip, paroh în Bocsig-Cartier, pr. Drăgan Marcel Dorin, paroh în Hășmaș.

De asemenea, trebuie precizat că părintele protopop a adus mulțumiri din partea Centrului Eparhial Arad, preotului Huțiu Ioan și familiei sale, care din anul 1994 a păstorit Parohia Beliu cu timp și fără de timp pe calea mântuirii, cu vrednicie și tact pastoral având împliniri în plan duhovnicesc și administrativ. Apoi protopopul Ineului a înmânat părintelui Ionel Morar, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii pentru a păstori cu vrednicie și râvnă comunitatea ortodoxă din Beliu.

Se cuvine să reiterăm câteva date biografice despre părintele Morar Ioan, preot paroh în Beliu: este un fiu vrednic al comunei Beliu, care de mic a slujit lui Dumnezeu și Sfintei Biserici Ortodoxe Române, mai apoi a urmat cursurile teologice la Arad, a slujit apoi comunitatea locală în calitate de profesor de religie la Liceul Tehnologic Beliu, susținând atunci când a fost nevoie și strana Bisericii din Beliu, apoi din rânduiala dumnezeiască a primit frumoasa slujire preoțească, fiind hirotonit preot pe seama parohiei Seliște de către IPS Părinte Timotei, cu râvnă și tact pastoral-misionar.

Evenimentul s-a încheiat cu mulțumiri și alese împărtășiri duhovnicești a preotului Huțiu Ioan, acum pensionat, și a preotului Morar Ioan, noul ales slujitor al Altarului Bisericii Ortodoxe din Beliu.

Prof. Raul Zau