Filantropia bisericească s-a născut din Evanghelie şi Liturghie, spune Patriarhul Daniel

„Lucrarea caritabilă a Bisericii s-a născut din Evanghelie și Liturghie. Grija pentru cei săraci sub formă de instituții sociale permanente a fost inspirată de Evanghelia de astăzi”, a spus Patriarhul României în omilia rostită duminică la Paraclisul Sf. Gheorghe, reşedinţa Patriarhală.

Făcând referire la textul evanghelic în care este prezentată minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor, Părintele Patriarh a explicat că grija pentru cei săraci şi flămânzi a fost poruncită de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele adresate ucenicilor: „Daţi-le voi să mănânce”.

El a reamintit de Biserica primară şi de comportamentul milostiv al primilor creştini.

„În primele veacuri, după Sfânta Liturghie urma o agapă frăţească. Într-o clădire alături credincioşii participanţi la liturghie luau prânzul împreună. Unii au adus la Biserică haine şi hrană pentru cei bolnavi care nu putea participa la liturghie, pentru cei bătrâni sau pentru săraci. Astfel, din ascultarea Evangheliei şi din Sfânta Liturghie a izvorât filantropia, lucrarea caritabilă a Bisericii”.

Părintele Patriarh l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Vasile din Cezareea Capadociei care „a iniţiat organizarea de cantine pentru săraci, case pentru bolnavi, o leprozerie şi ajutorarea celor săraci, orfanilor şi a văduvelor”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a atras atenția asupra discreției cu care Hristos Domnul a înfăptuit înmulțirea pâinilor și a peștilor.

„Remarcăm şi faptul că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos înmulţeşte pâinile şi peştii nu arată grămezi de pâine şi peşte, nu se văd grămezi de alimente, ci înmulţirea a avut loc discret şi smerit pe când pâinile şi peştii se distribuiau, astfel încât nimeni nu a văzut grămezi mari de pâini şi peşti. De ce? Pentru că Domnul Hristos nu a săvârşit minunea ca să-i impresioneze, nici ca să-i intimideze sau ca să fie lăudat, ci a săvârşit minunea din iubire milostivă faţă de cei flămânzi”.

Astfel, prin comportamentul său, Hristos Domnul „ne dă şi o pildă cum trebuie să săvârşim noi faptele milostivirii creştine, şi anume nu pentru imaginea noastră în societate”, a spus Patriarhul.

Nu facem binele pentru o imagine bună în societate, ci săvârşim fapta cea bună pentru că iubirea lui Hristos se află în sufletul nostru și ne îndeamnă să devenim mâinile milostivirii Sale faţă de cei aflați în nevoi.

Și în prezent Biserica lucrează discret pentru binele semenilor. Din 2007 până în prezent, suma cheltuită de Biserica Ortodoxă Română în scopuri sociale a depășit 200 milioane euro. Doar în perioada pandemiei, ajutorul oferit de Biserică s-a ridicat la peste 4 milioane euro.

Un alt aspect semnalat de Patriarhul Daniel în predica din data de 2 august face referire la grija pentru natură. Prin atitudinea de după săturarea mulţimilor, Hristos Domnul ne-a învăţat să preţuim mediul înconjurător, a spus Preafericirea Sa.

„De asemenea, se arată că după ce s-au săturat mulţimile, resturile au fost adunate să fie curat locul unde au venit cei care erau dornici să-L asculte şi să primească vindecare. Prin aceasta ne arată grija pentru natură, să nu o urâţim, să nu lăsăm resturi, să nu aruncăm gunoaie, să nu lăsăm dezordine în urma noastră, ci curăţenie, armonie, frumuseţe”.

„Cu alte cuvinte, să fim oameni cu un comportament ecologic, cu o responsabilitate faţă de mediul înconjurător. Astfel, vedem că participarea la biserică trebuie să se facă cu rânduială, păstrând curățenia şi bunăcuviinţa”.

Foto credit: Basilica.ro/Raluca Ene

https://basilica.ro/filantropia-bisericeasca-s-a-nascut-din-evanghelie-si-liturghie-spune-patriarhul-daniel/