Simpozionul național anual al doctoranzilor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În zilele de 21 și 22 septembrie 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat simpozionul național al doctoranzilor, intitulat: Provocări actuale la adresa unității familiei creștine. Paradigme pastorale și misionare.

Manifestarea academică și culturală, ajunsă deja la cea de-a 5-a ediție anuală, se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării.

Lucrările simpozionului s-au deschis la ora 9.30, în curtea interioară a Facultății de Teologie. La deschiderea festivă au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Presfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu, Directorul Școlii Doctorale, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, profesori, doctoranzi, masteranzi, studenți, și invitați, respectându-se normele de distanțare fizică impuse de autorități.

În deschiderea manifestării, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja a adresat cuvântul de salut invitaților de la prezidiu precum și tuturor participanților. În continuare, părintele decan a evocat situația generată de pandemie, care a făcut să fie amânată desfășurarea manifestării, momentul prielnic ivindu-se acum. Prin aceste proiecte, Facultatea de Teologie încurajează și susține concret activitatea de cercetare a doctoranzilor, toate referatele acestora fiind reunite în revista, cu apariție anuală, Studia Doctoralia.

A urmat apoi, cuvintele de salut și de apreciere din partea doamnelor profesoare Ramona Lile și Florentina Munteanu. Din partea doctoranzilor a vorbit Pr. drd. Vlad-Sergiu Sandu. În cuvântul său ÎPS Arhiepiscop Timotei a felicitat organizatorii pentru frumoasa inițiativă, evocând și diversele provocări pastorale ce se manifestă astăzi la adresa familiei, care necesită un răspuns adecvat din partea Bisericii și a teologiei ei.

Tot în cadrul deschiderii festive a fost lansat și prezentat volumul simpozionului doctoral, organizat de către Facultatea de Teologie din Arad în anul 2019.

După deschiderea festivă au urmat secțiunile programate. Manifestările s-au bucurat contribuții tematice ale doctoranzilor facultăților de teologie din Cluj-Napoca, Alba-Iulia, și bineînțeles, ai facultății gazdă.

Pr. lect. dr. Filip Albu

2 simpozioane naționale la Facultatea de Teologie ortodoxă „Ilarion V. Felea”