Liturghie Arhierească și hirotonie întru diacon și preot la Catedrala Veche

Într-o lume în care se vorbește mult despre boală și sărăcie, Biserica vine și ne așează în suflet cuvânt despre sănătate și bogăție: sănătate duhovnicească și bogăție în Dumnezeu. 

În urmă cu doar două zile, în ziua de prăznuire a Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii, atunci când Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul săvârșea în Catedrala Veche din Arad Sfânta Liturghie Arhierească spunea că ”Bogăția Bisericii stă tocmai în mulțimea de Sfinți, neputând fi numită biserică aceea care nu are sfinți. Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim sfinți, plini de Duh Sfânt, de sfințenia lui Dumnezeu. Acesta este sensul vieții noastre!”.

Bogăție de sens are și această nouă zi pe calea mântuirii, iar noi culegem din învățăturile ei tot din cuprinsul Catedralei Vechi din Arad, acolo unde Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit din nou Sfânta Liturghie Arhierească. Sfântă Liturghie în timpul căreia, prin punerea mâinilor,  a dat Eparhiei și Bisericii un preot și un diacon, iar prin cuvânt, a așezat la sufletele tuturor celor prezenți exemplul vieții Sfintei Mucenițe Ecaterina și a Sfântului Mare Mucenic Mercurie, astăzi prăznuiți în Biserica noastră.

Cuvântul Ierarhului

Sfânta Muceniță Ecaterina, frumusețea mărturisirii creștine

”Cinstirea Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina în ziua ei de prăznuire ne duce cu gândul la mărturisirea credinței în Mântuitorul Iisus Hristos, într-o vreme a marilor persecuții față de Biserica creștină din primele veacuri.

Credința, dragostea, voința și curajul în conlucrare cu harul lui Dumnezeu stau la baza unei evidente atitudini de mărturisire a adevărului revelat și a Fiului lui Dumnezeu întrupat pentru a noastră mântuire.

Izvoarele istorice spun că Sfânta Ecaterina a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul celui de-al IV-lea și era fiica guvernatorului Alexandriei Egiptului.

Plină de înțelepciune, cunoscătoare a Sfintei Scripturi, persoană bogată și frumoasă, Sfânta Ecaterina a mărturisit credința creștină în fața împăratului Maximian (286-305), dar și în fața filosofilor și a învățaților păgâni care au fost puși să o convingă să apostazieze de la credința în Hristos. Încercările tuturor au eșuat, mai mult unii au fost convertiți la creștinism. Sfânta a fost închisă în temniță, apoi a fost supusă la chinuri și suferințe grele, iar în cele din urmă a fost condamnată la moarte prin tăierea capului.

Tradiția spune că îngerii au dus trupul Sfintei Mucenițe Ecaterina pe Muntele Sinai, în apropierea Rugului aprins, unde, în anul 327, împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a dispus construirea unei biserici. Mai târziu, împăratul Justinian a întărit locașul de cult, transformându-l în fortăreață și mănăstire. În această mănăstire, care îi poartă numele se află două casete de argint care conțin capul Sfintei Ecaterina și mâna ei stângă. În semn de binecuvântare, părinții din mănăstire oferă pelerinilor inele care au stat pe degetele Sfintei Mucenițe Ecaterina, simbol al logodirii ei cu Mirele Hristos, pentru Care și-a dat viața.

Mănăstirea Sfânta Mare Muceniță Ecaterina de la Muntele Sinai este vizitată de mulți pelerini români și din alte țări. Fragmente din Moaștele ei Sfinte se află în unele lăcașuri bisericești de la noi. Multe biserici din țara noastră au ca ocrotitoare pe Sfânta Ecaterina. Ea este considerată ocrotitoarea tinerilor, a teologilor, a apologeților, a filosofilor și a tuturor celor care i se roagă cu credință și evlavie.

Chiar dacă au trecut aproximativ 1700 de ani de la mucenicia ei, Sfânta Ecaterina este prezentă în conștiința Bisericii și în evlavia credincioșilor, care o cinstesc ca pe o mare Sfântă, mijlocitoare înaintea Domnului Hristos pentru rugăciunile noastre.

Învățăm de la Sfânta Ecaterina că învățătura Evangheliei este mai puternică decât toate învățăturile lumii acesteia; că bogăția materială și funcția nobilă nu au valoare în fața vieții veșnice și a harului Duhului Sfânt; că frumusețea fizică este trecătoare, iar frumusețea darurilor lui Dumnezeu persistă în veșnicie.

Având în vedere că mulți oameni aleargă după putere, funcții, titluri academice/nobiliare, bunuri materiale și altele, în detrimentul împliniri umane și creștine, dar și al semenilor, Sfânta M. Mc. Ecaterina ne arată limita celor pământești și nemărginirea slavei sfinților lui Dumnezeu. Multe persoane își schimonosesc chipul fizic pentru a-l înfrumuseța și întineri, neglijând naturalețea și podoaba cu care fiecare persoană a fost împodobită de Dumnezeu.

Tot astăzi pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Mercurie, care L-a mărturisit pe Hristos în aceeași perioadă (sec. al III-lea) a persecuțiilor creștinismului. Chiar dacă a fost general în armata romană și s-a bucurat de cinste și privilegii, Sfântul Mercurie tânăr (aproximativ 25 de ani) și frumos, a crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a pătimit mari chinuri și a manifestat o puternică statornicie în mărturisirea dreptei credințe, primind cununa muceniciei. Capul Sfântului M. Mc. Mercurie se află în mare cinste la Catedrala arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, după ce mulți ani a fost găzduit de una dintre bisericile din localitatea Ocnele Mari din aceeași eparhie.

Să nu uităm ce spune Sfânta Scriptură că frumusețea lumii acesteia trece, și omul trece, dar el (omul) este chemat să trăiască frumos în veșnicia lui Dumnezeu, după ce L-a mărturisit în lumea aceasta.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

Tinerilor teologi astăzi hirotoniți, Bele Raul Ioan întru preot pentru Parohia Secaș, iar Anghel Vasile Cătălin diacon pentru Parohia cu Hramul Cuvioasa Parascheva – Joia Mare, Preasfinția Sa le-a urat să aibă păstorire rodnică, cu o atitudine demnă, sfântă, curată înaintea lui Dumnezeu și a credincioșilor încredințați spre păstorire, asigurându-i de părinteasca purtare în rugăciune.

25 noiembrie 2020, ziua de prăznuire a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, Liturghie Arhierească în Catedrala Veche din Arad, bogată zi, bogată săptămână, bogat post prin ușile deschise către mântuire prin toate încercările, bucuriile, lecțiile și plinirile vieții.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/2389/sfanta-mucenita-ecaterina-frumusetea-marturisirii-crestine-liturghie-arhiereasca-si-hirotonie-intru-diacon-si-preot-la-catedrala-veche