Omagiu adus scriitorului Ioan Slavici ( 18 ianuarie 1848-17 august 1925 )

,,Primește Doamne în cămările drepților pe dreptul Ioan Slavici care a trecut prin viață cu rară înțelepciune și supremă îngăduință” Gala Galaction

Scriitorul Ioan Slavici a fost omagiat la 173 de ani de la naștere. Slujba parastasului în memoria lui Ioan Slavici, a părinților acestuia, Sava și Elena, a fost oficiată de pr. Petru Ursulescu la Parohia Ortodoxă Română Arad-Pasaj ( Podgoria), la ea au asistat credincioșii parohiei. Părintele Petre Ursulescu este șirian la origine, ca și marele scriitor. Cinstirea iluștrilor înaintași a fost o preocupare constantă a slujitorilor și credincioșilor bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2021 să fie „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”.
În acest context a avut loc slujba parastasului și a fost evocată personalitatea scriitorului, jurnalistului, pedagogului Ioan Slavici, membru corespondent al Academiei Române. O prezentare a operei și personalității lui Ioan Slavici a fost făcută de prof. Cristian Stoica de la Școala Profesională ,, ASTRA”.
Prin opera sa, acesta este așezat în galeria marilor scriitori ai României. Opera sa zugravește imaginea satelor din jurul Aradului din secolele trecute. Pe acolo pe unde a trecut, a lăsat întotdeauna ceva în urma sa.
La Viena unde a mers la studii a legat o prietenie trainică cu Mihai Eminescu.
Este printre liderii tinerilor care hotărăsc să organizeze o mare manifestare la mănăstirea Putna cu ocazia împlinirii a patru secole de existență a ctitoriei voievodului Ștefan cel Mare.
La Sibiu înființează ziarul Tribuna unde va fi coleg cu George Coșbuc. Și astăzi pe frontispiciul ziarului este trecut numele șirianului Ioan Slavici.
În București va lucra la ziarul ,, Timpul” alături de I.L. Caragiale și Mihai Eminescu.
Academia Română îl va numi director al Institutul ”Ioan Oteteleșanu” la Măgurele, pe care îl va conduce timp de 14 ani. Aici se apleacă mai mult spre predare, Slavici va mărturisi mai târziu : ”Eu m-am simțit viața mea întreagă, mai presus de toate, dascăl”.
Credem că cel mai bine vorbește despre opera sa chiar Slavici, care este adus în fața tribunalului pentru un delict de opinie afirmă: ”Domnul comisar regal nu e un om bătrân ca mine, ci e tânăr, […], plin de vigoare. Nu e, cu toate acestea, în stare să ducă în spinare toate cărțile pe care le-am publicat în românește, istorie, știință, literature, drame”.
Credem că și astăzi sunt valabile frumoasele cuvinte rostite la înmormântarea scriitorului de Gala Galaction: ”Îl vedem deasupra noastră, mare în literatură, fruntaş al condeiului, premergător şi explorator al frumuseţilor graiului şi sufletului poporului nostru. Îl vedem deasupra noastră, printre nouri şi culmi, care se numesc Eminescu, Alecsandri, Maiorescu, Coşbuc, Caragiale”.
În veci pomenirea lor!
prof. Stoica Cristian