Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, la Mănăstirea Arad-Gai s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către Preasfințitul Părinte EMILIAN CRIȘANUL, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în biserica nouă a Mănăstirii Arad-Gai, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop TIMOTEI şi a membrilor Adunării Eparhiale şi Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi ai unor instituţii de cultură din Arad.

După aceasta, în cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri.

În cuvântul rostit la deschiderea  lucrărilor, Înaltpreasfinţitul TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul omagial și comemorativ 2020. De asemenea, Chiriarhul arădean a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2021, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial 2021, ,,An omagial al pastorației românilor din afara României” și ,,An comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL şi Înaltpreasfinţitului Părinte IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, au fost citite Proiectele de Hotărâri în plenul Adunării Eparhiale. Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

Cuvinte de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată de către ierarhii și preoții arădeni în anul trecut, un an cu epidemie, și de propuneri concrete și proiecte pentru viitor, au adresat Părintele Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, domnul europarlamentar ing. Gheorghe Falcă, domnul doctor Eftimie Miuțescu, domnul doctor Florinel Cozma și domnul Ovidiu Ciocan.

În încheiere Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

Protos. Dr. Iustin Popovici