Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare. Instituită în secolul al IX-lea, această sărbătoare este închinată biruinței dreptei credințe asupra celor care nu cinsteau icoanele și asupra tuturor ereziilor.

Cultul icoanelor a luat un avânt deosebit odată cu pacea Bisericii decretată de Sfântul Împărat Constantin cel Mare și s-a dezvoltat organic timp de aproape patru secole. La începutul sec. VIII, în anul 726, împăratul bizantin Leon III Isaurul a poruncit ca icoanele să fie îndepărtate din biserici și a interzis cinstirea acestora. O dură prigoană împotriva sfintelor icoane și a celor ce le cinsteau cu evlavie a fost dezlănțuită de fiul acestuia Constantin V Copronimul, care a convocat un mare Sinod la Hieria (în Asia Mică, în 754), ce a formulat în chip limpede doctrina ereziei iconoclaste: icoanele erau identificate cu idolii, iar cinstirea icoanei lui Hristos era considerată o greșeală de natură hristologică (dogmatică). Erezia a continuat, într-o a doua fază, după anul 815, fiind biruită deplin abia odată cu moartea ultimului împărat persecutor Teofil, triumful Ortodoxiei fiind proclamat în mod solemn pe 11 martie 843, în prima Duminică a Postului Mare, prăznuită de atunci și până astăzi ca Duminica Ortodoxiei.

Astfel, în această Duminică, binecuvântată de Dumnezeu, și la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Aradului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre ,,Atotprezența divină” (pe baza citirilor scripturistice ale duminicii: Evr. 11, Ioan 1 și a Cazaniei duminicii), tălmăcind citirile zilei despre credința sfinților și încredințarea lui Natanael despre dumnezeirea Mântuitorului, Căruia îi devine ucenic, având făgăduința vederii cerurilor deschise. Se înțelege prin aceasta și locul sfintelor icoane în viața creștină. În această perioadă a Postului Mare, ca semn al comuniunii și solidarității în Biserică s-a instituit Fondul central misionar care apelează la contribuția credincioșilor pentru solidaritatea cu cei în nevoi, a mai îndemnat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

A urmat apoi, citirea Pastoralei Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la această duminică de la începutul Postului Mare.

Arhid. Claudiu Condurache