Cerc pastoral-misionar în Parohia Arad-Şega II

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, preoții din cadrul Cercului pastoral-misionar Arad 1, sub coordonarea Părintelui Petru Ursulescu s-au întrunit, joi, 20 mai, în biserica Parohiei Arad Șega II, având hramul Înălțarea Domnului și Schimbarea la Față, zona U.T.A., în ajunul Praznicului Sfinților Împărați Constantin și Elena.

În partea de debut,  Părintele coordonator a reamintit preoților participanți faptul că anul 2021 este proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind ”Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.” Societatea întreagă  a resimțit din plin efectele nefaste pe care le-au adus toate restricțiile și îndepărtarea oamenilor întreolaltă, datorită unui virus. Din păcate însă, oamenii au ajuns să se teamă de un virus, atât de mic, dar nu se tem de un Dumnezeu, atât de mare, Care este pretutindeni. Întrunirile preoților din cadrul Cercului pastoral Arad au rolul de a produce o apropiere între ei, dar și de a găsi soluții ca toți credincioșii Bisericii să se apropie de Dumnezeu, de Biserică, dar și între ei.

Potrivit tematicii Sfântului Sinod, părintele Radu Bocșa, preot slujitor al Parohiei gazdă a susținut un referat intitulat, ”Biserica și societatea timpurilor noastre”, în cadrul căruia a reliefat importanța pe care Biserica o are în rândul societății actuale, fiind un factor de coeziune da și de întărire a celor slabi. Unitatea Bisericii este un exemplu pentru întreaga societate confruntată cu o multitudine de provocări iar preoțimea este cea care trebuie să identifice nevoile oamenilor și să le acorde ajutor potrivit. Pe marginea referatului, preoții prezenți au avut discuții punctuale, foarte interesante, iar ideea principală a fost că Biserica, prin slujitorii ei trebuie să găsească soluții viabile pentru însănătoșirea întregii societăți.

Întâlnirea de astăzi a fost un balsam pentru sufletele celor prezenți, datorită faptului că au fost puse în discutate probleme actuale cu care se confruntă Biserica, încercându-se găsirea unor soluții viabile, dar și datorită faptului că preoții au reușit să comunice și să semnaleze problemele cu care se confruntă în pastorație. La final, preotul paroh, Andrei Dârbaș a mulțumit preoților participanți, oferind câteva date despre lucrările ce s-au săvârșit la această minunată biserică.

Bunul Dumnezeu să ne lumineze și să ne dăruiască înțelepciune de a povățui turma încredințată nouă spre păstorire pe calea mântuirii!

Pr. Petru Ursulescu