Examenul de disertație la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Absolvenții programelor de studii teologice masterale: Pastorație și viață liturgică, respectiv Doctrină și cultură creștină, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, au susținut examenul de disertație,  în ziua de luni 2 iulie 2021.

Conform metodologiei specifice, candidații si-au prezentat lucrările de disertație, elaborate sub îndrumarea coordonatorului ales. După aceasta, candidații au depus jurământul.

Apoi, președintele comisiei științifice, pr. prof. dr. Cristinel Ioja, a dat citire catalogului care reflectă rezultatele obținute în urma examinării. Acesta a apreciat calitatea lucrărilor prezentate, atât din punct de vedere formal, cât și din punctul de vedere al conținutului teologic, ceea ce demonstrează dobândirea competențelor de cercetare de către absolvenți, acestea putând fi valorificate prin continuarea studiilor la programele doctorale pe care le oferă Facultatea de Teologie din Arad. Această venerabilă instituție academică oferă o înaltă pregătire teologică la nivel de licență, master și doctorat.

Pr. Filip Albu