Consfătuirea națională a inspectorilor de religie

La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat, în perioada 13-16 septembrie 2022, consfătuirea națională a inspectorilor de religie. La întrunire au participat coordonatorii disciplinei din întreaga țară, reprezentanți ai cultelor religioase, precum și experți în pedagogie și psihologie școlară.

Pe agenda de lucru a întâlnirii s-au regăsit teme precum diagnoza procesului educațional, pe discipline, compartimente și domenii, la nivelul fiecărui județ pentru anul școlar 2021-2022, dar și diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023. Tot­odată, au avut loc discuții referitoare la implementarea „Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învă­ță­mânt preuniversitar”, aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022, și la alte teme de dezbatere, în funcție de specificul disciplinei și nivelului de învățământ.

„La consfătuirile inspectorilor de religie am fost cu toții într-o activitate prin care am încercat un anumit tip de autoanaliză în ceea ce privește gestionarea educației religioase și modul în care întotdeauna este loc de mai bine. Tocmai de aceea avem aceste consfătuiri, pentru a vedea și a învăța unii de la alții în privința didacticii, în special a didacticii religioase. Economiștii ne învață să fim pragmatici, psihologii să căutăm stările de fericire, dar experiența creștină și a orei de religie vine cu ceva în plus. Ne ajută să găsim un sens existenței noastre. Am încercat să avem invitați care vin dincolo de spațiul educației religioase, bunăoară cel al psihologiei școlare. Au fost prezentate și seminarizate anumite aspecte care țin de motivație, ce înseamnă ca fiecare dintre noi, în calitate de dascăl, să știm să-i motivăm pe cei tineri, conștienți fiind că suntem într-o echipă cu elevii”, a declarat pentru TRINITAS TV prof. Vasile Timiș, inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Edu­cației.
Concluziile lucrărilor consfătuirii, precum şi alte aspecte privind predarea disciplinei Religie vor fi transmise cadrelor didactice în cadrul consfătuirilor judeţene.

Sursa:https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/consfatuirea-nationala-a-inspectorilor-de-religie-174758.html

Consfătuirea anuală a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie: Temele discutate