Proiecte educative comune ale Seminarului Teologic Ortodox din Arad și Colegiului Național „Moise Nicoară” din Arad

În perioada 25 ianuarie – 1 februarie 2023, părintele profesor Codin Şimonca-Opriţa, de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, a susţinut cîteva activități interdisciplinare şi transdisciplinare la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad, în cadrul orelor de Limba şi literatura română.

Astfel, în cadrul temei Dimensiunea religioasă a existenței de la clasa a XI-a, părintele profesor a susținut un curs în sistem team-teaching, alături de domnul conf. univ. dr. Călin Lucaci, de la Facultatea de Design, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în prezent și cadru didactic asociat al Colegiului „Moise Nicoară”. S-au prezentat contextul apariției și programul picturii exterioare ale bisericilor mănăstirilor din Bucovina, în mare parte ctitorite de Ștefan cel Mare și Sfânt și pictate de fiul acestuia, Petru Rareș, alături de mitropolitul Grigore Roșca, precum și elemente distinctive ale valorii acestor capodopere ale culturii, civilizației și spiritualității românești. Au participat doamna director a Colegiului Național „Moise Nicoară”, prof. dr. Diana Achim, alte cadre didactice, prezentarea adresându-se celor două clase a XI-a prezente (Filologie, respectiv Științele naturii) și elevilor clasei a X-a Filologie.

De asemenea, un alt proiect s-a desfășurat la clasa a X-a Filologie a doamnei prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, profesor titular al Colegiului arădean, care studiază și romanul lui Mihail Sadoveanu Creanga de aur, considerat de Alexandru Paleologu „cheia de boltă a creaţiei sadoveniene”. Romanul este o creaţie complexă, fiind clasificat fie în cadrul romanului istoric, fie al romanului filosofic, fie al romanului de dragoste ori chiar în domeniul basmului cult. Putând fi abordat în cadrul programei de Limba şi literatura română în cadrul tipologiei romanului mitico-simbolic şi istoric, atât la clase de UmanFilologie, cât şi la alte profiluri, romanul lui Sadoveanu atinge imaginea vechii Dacii a primului mileniu creştin, cea a Egiptului, acţiunea desfăşurându-se mai cu seamă în lumea bizantină a secolului al VIII-lea, cu a sa prigonire a celor care cinsteau Sfintele Icoane, precum şi cu Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787, şi evenimentele imediat ulterioare acestuia. Pentru că acţiunea romanului este aşezată pe fundalul unei realităţi istorice reale concrete, însă aproape deloc cunoscută ori studiată la nivelul învăţământului preuniversitar, peste care se ţese intriga ficţională sadoveniană, intervenția părintelui prof. Codin Şimonca-Opriţa a încercat să surprindă tocmai această realitate a Imperiului bizantin, de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi până la căderea Constantinopolului de la 1453, accentuându-se detaliile legate de perioada iconoclastă şi de domnia Irinei, „Împăratul Bizanţului”, precum şi de arcul teologic peste timp dat de cele două erezii (arianismul şi iconoclasmul) condamnate la primul, respectiv la ultimul sinod ecumenic, ambele desfăşurate la Niceea.

O abordare inedită pentru elevii Colegiului Naţional „Moise Nicoară”, care facilitează înţelegerea problematicilor ridicate, prezenţa părintelui prof. Codin Şimonca-Opriţa de la Seminarul teologic arădean, ca și aceea a domnului conf. univ. dr. Călin Lucaci, însemnând un moment care, cu siguranţă, va rămâne în memoria elevilor participanţi.

Pr. prof. Codin Șimonca-Oprița

Seminarul Teologic Ortodox Arad