CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA CHIER

Duminica a 6-a după Paști, a vindecării orbului din naștere dar, și a Sfântului Împărat Constantin cel Mare și a maicii sale Elena, ne regăsește în Parohia Chier, din Protopopiatul Ineu, cu  prilejul de a fi gazda Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, Pr. Dan Pavel – Parohia Șilindia, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova. De asemenea, soborului slujitor s-a alăturat și invitați de suflet al parohiei, părintele pensionar Păiușan Teodor, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Bârsa, Pr. Buntean Sebastian – Parohia Șomoșcheș.

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Buntean Sebastian, așezând la sufletele noastre, crâmpeie din Evanghelia Duminicii. Nu toate încercările vieții sunt mustrări spre îndreptare, ci pot fi și pentru întărirea noastră în Dumnezeu, spre descoperirea Lui, cunoscut fiind că omul, de multe ori, în necaz și în durere îl (re)descoperă pe Dumnezeu. Nici orbul din Evanghelia zilei, nici părinții lui nu au păcătuit, ci ca să se descopere slava lui Dumnezeu prin el, vindecarea devenind scop al descoperirii lui Dumnezeu. Oricine poate face un exercițiu de imaginație în a vedea ce înseamnă a fi orb, dar aceasta pentru câteva momente, nesiguranța pune stăpânire, căci nu știi unde pășești, tristețea – nu vezi cerul înstelat, natura frumos colorată, și dacă ne gândim expres la cel orb din naștere, nu și-a văzut vreodată părinții.

În aceste împrejurări, întâlnirea cu Hristos – lumina lumii – aduce lumină în viața celui ce fusese orb, nu doar prin re-dobândire vederii fizice, ci mai ales, și prin dobândirea vederii sufletești, deoarece fostul orb devine mărturisitor și apărător al lui Hristos înaintea fariseilor ce porniseră o adevărată ancheta împotriva lui Iisus, deoarece vindecase orbul sâmbăta. Este de neconceput înverșunarea fariseilor, prima dată pun la îndoială ca cel ce fusese orb că era orb din naștere, ticluind întrebările astfel încât răspunsul să învinovățească: pe părinții celui ce fusese orb îi întreabă  ”Acesta este fiul vostru, despre care voi ziceți ca s-a născut orb” (In. 9, 19) ; pe cel ce fusese orb îl îndeamnă ”Dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că Omul Acesta e păcătos (In. 9, 24)” sau ”tu ești ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise” (In. 9, 28), încercând întoarcere atât a celui vindecat cât și a mulțimii împotriva lui Iisus.

Modelul celui ce fusese orb din naștere, atașamentul lui față de Cel ce l-a vindecat, curajul mărturisirii – chiar dacă pentru aceasta a fost dat afară din Sinagogă – ar trebui să rămână exemplar pentru toți creștinii, pentru toți cei ce trecem prin încercări și valurile vieții, fiind conștienți de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cum frumos spune Psalmul vecerniei: ”Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți; Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor, și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce” (Ps. 103, 29-30).

Momentele înălțătoare au continuat și după Taina Sfântului Maslu printr-o serie de pricesne interpretate magistral de tinerii Ignișca Maria Lucia și Pingică Laurențiu.

În încheiere preotul paroh Ivănuț Voicu a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Conlucrarea Preotului Paroh cu specialiști (medici, psihologi, asistenți sociali, autorități) în scopul ajutorării persoanelor vârstnice”, pornind de la realitatea vremurilor în care trăim (populație îmbătrânită, tineret plecat în căutare rostului prin lume, condiții sociale din ce în ce mai grele pentru cei bătrâni și singuri) – dar, și subliniind chemarea la o viață și credință autentică în Biserică, nu doar prin participarea la slujbe, ci, și prin implicarea activă în viața comunității, în special spre cei care se regăsesc printre cei menționați, vârstnicii și cei în dificultăți sau singuri, această implicare după modelul hristic fiind și expresia/mărturia văzută și lucrătoare a credinței.

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 02 Iulie la Parohia Nadăș.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius