Finalizarea Proiectului ROSE la Seminarul Teologic Ortodox Arad

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 30 de elevi seminariști, însoțiți de pr. prof. Gabriel Streulea, prof. drd. Cătălin-Iulian Drăgan, prof. Ana-Maria Botezatu și prof. Valentin Vărcuș, au participat la o frumoasă excursie cu caracter instructiv-educativ. Această excursie încununează 3 ani de pregătire în vederea creșterii promovabilității examenului de Bacalaureat în școala noastră.

Obiectivele acestei activități au avut un caracter teologic, istoric, geografic și cultural.

Obiectivele istorice vizitate: Cetatea Alba Carolina, Cetatea Medievală Sighișoara, Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa, Cetatea Neamțului și Câmpia Libertății.

Din punct de vedere geografic s-au atins următoarele obiective: Lacul Roșu, lac de baraj natural, Cheile Bicazului, croazieră pe lacul Izvorul Muntelui, cel mai mare lac hidroenergetic de pe râurile interioare din România, și s-a parcurs traseul eco-tursitic din Sovata, numit „traseul Sării”, care pune în valoare peisajele naturale deosebite ale lacurilor sărate din zonă.

Rolul bisericesc al acestui proiect a avut în vedere vizitarea următoarelor obiective: Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba-Iulia, mănăstirile Agapia, Văratec, Neamț, Sihăstria, Petru-Vodă și Toplița. La Iași, au avut bucuria de a se închina la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva așezate în Catedrala Mitropolitană și la mănăstirea Sf. Trei Ierarhi ce adăpostește osemintele celor 3 mari domnitori Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza.

Caracterul cultural al excursiei a pus în valoare câteva dintre personalitățile marcante ale Moldovei, precum: Mihai Eminescu, Ion Creangă și Mihail Sadoveanu, Mitropolitul Dosoftei și Sf. Paisie Velicicovschi.

Excursia tematică, organizată prin proiectul ROSE, a avut scopul de a sprijini dezvoltarea personală și academică a elevilor, reducând riscul abandonului școlar și promovând cunoașterea patrimoniului cultural și natural al României.

Andreea-Diana Murariu,

Secretara Seminarului Teologic Ortodox Arad