Parohia Berechiu

Parohia Berechiu

Hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”

Protopopiatul Ineu

Preot paroh Slăv Andrei-Petrișor

Data și locul nașterii:  23.06.1985, Loc. Gurahonț, Jud. Arad

Domiciliu Berechiu, Nr. 591,  Com . Apateu,  Jud. Arad

Studii: Facultate și Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.  Felea” din Arad

Adresă de contact :  Tel.

Număr de credincioși:  450 suflete

image

ISTORICUL BISERICII :

DATA CONSTRUIRII: 1897

MATERIALE  DIN  CARE  ESTE  CONTRUITĂ:  CĂRĂMIDĂ ŞI TABLĂ,  ÎN STIL

BAROC,  PICTATĂ  ÎN STIL BIZANTIN  DE PICTORUL  DIMITRIE  KABADAIEV.

PICTURA  A FOST REFĂCUTĂ  ÎN TEHNICA  ’’ FRESCO ’’ , ÎN STILUL

NEOBIZANTIN  DE ZUGRAVUL PROVIZORIU  DOINA  ASAFTEI

 

TÂRNOSIREA  BISERICII : BISERICA  A FOST TÂRNOSITĂ  LA DATA DE  29  AUGUST

1926  DE  CĂTRE  EPISCOPUL  DR. GRIGORE COMŞA,  ÎNSOŢIT DE UN ALES

SOBOR.

SLUJIRI  ARHIEREŞTI :  ÎN  1960  AUGUST  ‘29  EPISCOPUL  ANDREI  MAGIERUL  A  VENIT

ÎNTR-O  MISIUNE  RELIGIOASĂ PENTRU  ÎNTĂRIREA  VIEŢII  CREŞTINE  ÎN

PAROHIE. ÎNALT  PREA  SFINŢITUL  DR.  TIMOTEI  SEVICIU,  EPISCOPUL

ARADULUI  A POPOSIT  ÎN DOUĂ  RÂNDURI  LA  PAROHIA  NOASTRĂ,  ODATĂ

LA  VECERNIE  ŞI  ODATĂ NUMAI  ÎN TRECERE.23