Parohia Iermata

PAROHIA   ORTODOXĂ  IERMATA

Hramul:  ÎNĂLŢAREA  DOMNULUI

Protopopiatul  INEU

Preot  paroh:  MANCE  GHEORGHE

Data şi locul naşterii: 11.09.1953  – sat Vasile Goldiş, jud. Arad

Domiciliul: Arad, str. Pionierilor, Bl. 54, Ap. 4, Et. 1

Studii: Liceul Teoretic “Samuil  Vulcan”  Beiuş

             Institutul  Teologic  de Grad  Universitar  Sibiu

Adresa de contact: Sat Iermata, nr. 132, com. Seleuş, jud. Arad

                              Tel fix: 0257329672

                                    mobil: 0721529888

Număr de credincioşi: 152

Istoricul bisericii:

         Locuitorii satului Iermata au fost, de când se ştie satul, de religie ortodoxă.  Prima menţiune o găsim pe un potir de bronz. Pe acesta se găseşte o inscripţie din anul 1737 care ne arată că a fost dăruit de G. Vilica de la Orada Mare pentru biserica ortodoxă din Iermata.

Trebuie menţionat faptul că se cunosc trei lăcaşuri de biserici ortodoxe. Prima biserică a fost mică şi de lemn. Era zidită aproape de câmp, pe drumul ce duce la Mocrea prin Daica, pe locul unde este casa lui Ignuţa Pavel (Cioara). Data ridicării bisericii vechi nu se cunoaşte, dar se ştie că era înainte de sistematizarea satului. A doua clădire a fost zidită după sistematizarea satului, pe locul unde se găseşte actuala biserică şi era din lemn, de dimensiuni mici. Actuala biserică este zidită din piatră şi cărămidă în anul 1927, cu cheltuiala credincioşilor şi cu ajutoarele date de credincioşii satelor din jur, unde s-a făcut coletă de cereale – cele mai multe s-au primit din comuna Şicula.

Biserica s-a înzestrat modest şi i s-au procurat 2 clopote, fiind târnosită în anul 1927 prin Episcopul Grigore Comşa.

Iconostasul este din anul 1948 din traforaş în lemn, executat de meşterul Pribac din Târnova. Pictura este din anul 1948. Este lucrată în tempera de pictorul Cornel Cenan (Cluj), cu fondul verde, caracteristic lui Cenan.

Biserica a fost sfinţită de Episcopul Andrei Maghieru, tot în anul 1948, luna noiembrie, ziua 7. Bisericii i s-au adăugat pe parcurs cele necesare, iar în anul 1966 a fost introdus curentul electric. I s-a procurat un candelabru în mijlocul bisericii, lucrat din lemn de tei de către iscusitul meşter popular Gavril Anghel din Galşa. Mai târziu a fost acoperită cu tablă zincată. Cărţile vechi se află la Arad.

Dintre preoţii cunoscuţi care au servit biserica se cunosc următorii:

  • Ioan Moga – a servit biserica până în anul 1919
  • Ioan Bota – a funcţionat în perioada interbelică
  • Axente Moise – între anii 1941-1943
  • Dumitru Popian – între anii 1944-1949
  • Dumitru Gornic şi Ioan Giurgiu – între anii 1949-1956
  • Gheorghe Todinca – 1964-1976
  • Gheorghe Mance – 1976 – până în prezent

 

Data construirii: 1927

Materialele din care este construită: piatră şi cărămidă

Evenimente mai deosebite din viaţa parohiei:

* vizita canonică a Înalt Prea Sfinţia Sa Teoctist, episcop al Aradului, ce ne-a  vizitat biserica în trecere de la Moroda în anul 1962

* vizita Prea Sfinţiei Sale Gherasim Hunedoreanul, episcop vicar al Aradului în anul 1980;

* în 21 februarie 1988, Prea Sfinţia Sa Timotei, Episcop al Aradului slujeşte Sfânta Liturghie în parohia noastră

* între anii 2002-2004 se reface pictura prin profesorul Munteanu Alexandru din Chişineu Criş. Slujba de sfinţire a bisericii este săvârşită de Înalt Prea Sfinţia Sa Episcop Timotei, în ziua de 24 octombrie 2004.

 

Târnosirea ei: 1927

Slujiri arhiereşti:

         * în anul 1988, 21 februarie, Prea Sfinţia Sa Timotei, Episcop al Aradului slujeşte Sfânta Liturghie în parohia noastră

* în ziua de 24 octombrie 2004, slujba de sfinţire a bisericii este săvârşită de Înalt Prea Sfinţia Sa Timotei, Episcop al Aradului

 BISERICA fata 1 BISERICA fata BISERICA lateral 2 BISERICA lateral ICONOSTAS PISANIA POZA PREOT 1 POZA PREOT