Sărbătoarea Eparhiilor Aradului şi Devei

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din anul în curs, Episcopiile ce au însumat peste 300 de ani de existenţă au fost înălţate la rangul de arhiepiscopii. Între acestea, se numără şi Episcopia Aradului, care a luat fiinţă prin mutarea scaunului episcopal de la Ineu (Ienopole) în cetatea arădeană în anul 1706, înscriind o existenţă continuă până astăzi. La început sub ierarhia ce răspundea de toţi credincioşii ortodocşi indiferent de etnie, din 1829 a înscris numai vlădici români. Independenţa ierarhică s-a desărvârşit în anul 1864, Episcopia Aradului fiind înglobată în Mitropolia Ardealului, cu sediul la Sibiu. Jurisdicţia ei s-a întins peste Banatul timişean şi Crişana, în plus peste hotarul de Vest al ţării, după stăpânirea habsburgică ştiută. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la care înfăptuire toate instituţiile arădene au avut un rol deosebit, ţinând seama că aci rezidau şi corifeii actului menţionat, între care Vasile Goldiş, secundat de Episcopul de atunci, Ioan Ignatie Pap, din parohiile de sub jurisdicţia sa s-au constituit noile episcopii de la Timişoara şi Oradea iar recent de la Jula. Pe tot parcursul funcţionării sale, a fost prezentă pe diferitele planuri ale vieţii obşteşti îndeosebi pe cel cultural. A înfiinţat şcoli confesionale şi superioare. E de ajuns în acest sens de menţionat Preparandia, adică şcoala normală de învăţători mai apoi şi de preoţi, ca şi Institutul Teologic devenit mai apoi Academie, moştenită de Facultatea de Teologie în cadrul Universităţii arădene pentru care a militat cu multă însufleţire. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, cu data de 1 Aprilie 1949, judeţul Hunedoara a trecut de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Sibiului la Eparhia Aradului pentru un răstimp de 60 de ani, cele două judeţe înscriind o propăşire uniformă. Cum s-a amintit deja în ultima vreme, Sfântul Sinod pe lângă hotărârea înălţării în rang a unor eparhii, a hotărât şi înfiinţarea de noi episcopii. Astfel, a fost înfiinţată Episcopia Devei şi Hunedoarei, cuprinzând judeţul Hunedoara până acum integrat în Eparhia Aradului. În ziua de 28 noiembrie 2009, Episcopia Aradului este înălţată la rangul de Arhiepiscopie, prin solemnitatea patronată de către însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În acelaşi timp, este înălţat la rangul de arhiepiscop, Preasfinţitul Episcop Timotei. Din 29 noiembrie 2009, hunedorenii dobândesc propria episcopie, arădenii urându-le în rugăciune către Bunul Dumnezeu, spor de roade duhovniceşti, spre îmbogăţirea continuă a zestrei la care au lucrat în comuniune frăţească. În ziua menţionată, după Sfânta Liturghie săvârşită de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, participând autorităţi de stat, oaspeţi şi credincioşi se instalează noul episcop, Preasfinţitul Gurie Georgiu. Episcopia Aradului rămâne pentru spiritualitatea românească o strajă încercată la hotarul de apus al ţării şi o călăuză vrednică de urmat în tot ceea ce a punctat învăţătura, cultul şi trăirea ortodoxă pe meleagurile dintre Mureş şi Crişuri. Într-un fel, datele aniversare din agenda episcopiei pentru acest an se referă la principalele evenimente amintite acum doar în treacăt sau foarte pe scurt. Ele evidenţiază odată mai mult aportul Bisericii la viaţa societăţii, iar cele făptuite aci se conjugă cu cele ale întregului pământ românesc. Bunăoară, momentul de astăzi îngemănându-se cu cel al înfiinţării Episcopiei Devei şi Hunedoarei are loc în ajunul pomenirii Sfântului Andrei, cel întâi chemat de Mântuitorul la apostolat şi creştinătorul strămoşilor noştri şi ocrotitorul României. De asemenea, în pragul marii noastre sărbători naţionale. şi aceasta la împlinirea anului de la târnosirea catedralei arădene, act împlinit de către însuşi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, la încheierea celui dintâi an al arhipăstoririi sale ca Patriarh al ţării. Acum în acelaşi sfânt lăcaş cu hramul Sfintei Treimi, tot Preafericirea Sa patronează un eveniment providenţial în cel de-al treilea an de arhipăstorire. Este şi anul în care se împlinesc pentru cetatea Aradului 9 decenii de administraţie românească şi învăţământ românesc. Se împlinesc apoi 145 de ani de la independenţa bisericească a românilor ardeleni şi 180 de la înscăunarea primului episcop român la Arad. Evenimentele bisericeşti amintite, reflectă odată mai mult recunoaşterea vechimii şi continuităţii a două dintre centrele cele mai importante din colţul de vest al ţării, punând în mai mare lumină aportul său în cadrul unităţii ortodoxiei româneşti. Rugăciunile ce se înalţă la început de etapă nouă, nădăjduim să fie bineprimite înaintea tronului slavei dumnezeieşti spre binele şi mulţumirea tuturor.

+ Timotei

Episcop al Aradului