Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod s-au întâlnit în şedinţă de lucru astăzi, in ziua de 10 februarie a.c., la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti. Lucrările ședinței au fost precedate de slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală

 
În cuvântul de deschidere a lucrărilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: „Trebuie să ducem mângâiere, întărire în credinţă şi în comuniune în Eparhiile pe care le reprezentăm aici. Este frumoasă de asemenea Evanghelia care s-a citit după Apostol, care a arătat prezenţa lui Hristos din ceruri între cei care pe pământ se adună în numele Domnului. Această prezenţă nevăzută, dar reală, a lui Hristos acolo unde oamenii se roagă şi cheamă numele Domnului, este văzută prin roadele pe care le dă ea atunci când noi avem duhul lui Hristos. Iar rugăciunea pătrunzătoare şi foarte inspiratoare care se citeşte totdeauna în Slujba de Te Deum, când se deschid lucrările Sfântului Sinod, în Biserica Ortodoxă, este de asemenea pentru noi o lumină mare, pentru că ne arată mai întâi pilda ierarhilor rugători, mărturisitori, ai credinţei şi lucrători în Biserica neamului nostru şi apoi se cere să lucrăm în duh de frăţietate şi să cere ca duhul de învrăjbire, de pizmuire, de dezbinare să fie alungat prin puterea Duhului Sfânt”.

De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre pericolele cu care se confruntă omul contemporan: „Fenomenul migraţiei a făcut ca nimic să nu mai fie tradiţional, stabil. Europa se secularizează din ce în ce mai mult şi toate aceste noi mutaţii cer de la Biserica noastră să fie în stare de priveghere de rugăciune şi să căutăm împreună, numai împreună, soluţii noi pentru probleme noi, păstrând fidelitatea faţă de Hristos şi faţă de Evanghelie. Propunem ca în viitor, la începutul fiecărei şedinţe a Sfântului Sinod să avem o meditaţie despre slujirea preoţească şi arhierească în Biserică, făcută pe baza Sfintei Scripturi, pe baza unor scrieri ale Sfinţilor Părinţi privind slujirea arhierească, lucrarea sinodală şi lucrarea în comuniune. Spun aceasta pentru că nu e normal să intrăm direct în lucrările administrative fără să medităm puţin asupra sensului şi finalităţii lucrărilor noastre”.

 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE