Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Arad

În date de 1 iunie a.c. s-a desfăşurat, la Arad, Conferinţa semestrială a preoţilor din protopopiatul Arad. După oficierea slujbei Te Deum-ului în vechea catedrală episcopală din Arad, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, în sala corului din incinta complexului rezidenţial alăturat, au urmat lucrările acestei conferinţe, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

În deschidere, P. On. Părinte Protopop, Lect. univ. dr. Nicu Breda, a salutat prezenţa Chiriarhului, aflat în prag de sărbătoare omagială, dată fiind apropierea zilei de 4 iunie, când acesta împlineşte o frumoasă şi venerabilă vârstă. În luarea sa de cuvânt a mai punctat câteva succinte aspecte arătând că această conferinţă se înscrie în contextul hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a proclamat anul 2011 ca Anul Familiei creştine, fiind închinat Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei.

A urmat luarea de cuvânt a P. C. Pr. Teodor Faur, Consilier economic la Arhiepiscopie, care a arătat că preoţii sunt chemaţi, prin această hotărâre sinodală, să se implice mai mult în lucrarea pastorală de redescoperire a valorilor familiei creştine într-o societate secularizată. A fost amintită şi contribuţia Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, care a marcat acest lucru, zilele trecute, printr-un Simpozion internaţional. În concluzie, sfinţia sa a precizat că „toate lucrările Bisericii sunt realizate pentru vindecarea rănilor care se constată în familia de astăzi”.

Referentul principal, care a susţinut conferinţa, a fost  PC Pr. Gheorghe Pop din Arad. Prezentarea sfinţiei sale a vizat câteva fundamente biblic-teologice, aspecte liturgice şi consecinţe moral-sociale ale acestor două Sfinte Taine în viaţa creştinului, a Bisericii şi a societăţii. Discuţiile care au urmat au ridicat mai multe probleme canonic-administrative.

După câteva precizări administrative făcute de Părintele Protopop, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei să a fost invitat să adreseze plenului câteva cuvinte. Acesta, mai întâi, a mulţumit audienţei pentru urări. Apoi a adus câteva lămuriri canonice în ceea ce priveşte Taina Cununiei, ca răspuns la probleme ridicate de preacucernicii părinţi în timpul dezbaterilor. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa i-a chemat pe slujitorii altarelor să urmeze o cât mai apropiată uniformizare în slujirea liturgică a acestor Taine.

La final, în timpul intonării cântării de La mulţi ani şi a imnului arhieresc, i-a fost oferit ÎPS Timotei un frumos buchet de flori, adresându-i-se din nou urări de sănătate, îndelungă slujire şi putere în păstorirea scaunului Arhiepiscopal de la Arad.