Consfătuire pe problematici sociale la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aceste zile se desfăşoară la Arad o nouă întâlnire a echipei manageriale cu coordonatorii judeţeni în cadrul proiectului „Implicarea preoţilor şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. În cadrul discuţiilor vor fi abordate aspecte privind stadiul implementării proiectului la împlinirea a 6 luni de la demararea lui, precum şi cele referitoare la planul de activităţi pentru semestrul al doilea, detalii privind practicile ce trebuie urmărite de managerii judeţeni în perioada imediat următoare.

Totodată, s-a avut în vedere şi faptul că se apropie de sfârşit cursurile în vederea certificării ca manager de proiect a celor 460 preoţi sau reprezentanţi ai parohiilor, motiv pentru care s-a insistat asupra modalităţilor efective de dezvoltare a capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interveţie 6.2 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, şi se desfăşoară pe parcursul a 24 luni, ianuarie 2011-decembrie 2012.