Cerc pastoral-misionar la Radna, Protopopiatul Lipova

În seara zilei de luni, 14.08.2011, biserica parohială din Radna, construită între 1840-1847, şi-a întâmpinat sutele de pelerini veniţi din toate colţurile ţării cu ocazia prăznuirii Adormirii Maicii Domnului. Cu acest prilej pr. Paroh Ioan Jidoi, coordonatorul Cercului misionar Radna, a organizat întrunirea preoţilor din acest cerc, săvârşindu-se în sobor Vecernia, Acatistul Adormirii Maicii Domnului precum şi Maslu de obşte. Au slujit Pr. Dehelean Gheorghe (Lipova Băi), Pr. Barna Teodor (Nicolae Bălcescu), Pr. Ardelean Cornel (Chelmac), Pr. Covăsânţan Stelian (Cladova), Pr. Murgu Marius (Groşii Noi), Pr. Popa Aurelian (Chesinţ), Pr. Jivănescu Vasile (Şoimoş), Pr. Balint Cosmin (Bătuţa), Pr. Ciurlea Sorin (Conop), Pr. Jigovan Aurel (Baraţca) şi Pr. paroh Jidoi Ioan.

In prezenţa unui număr mare de credincioşi, Pr. Paroh Ioan Jidoi a susţinut tema cercului misionar-pastoral din această lună: ,,Maica Domnului-mijlocitoare şi rugătoarea  creştinilor”. În cuvântul său Pr. Paroh a scos în evidenţă importanţa Maicii Domnului în viaţa fiecărui creştin, numindu-o ,,cămara luminii unde s-a sălăşluit Hristos”, ,,izvorul darurilor ce se revarsă în sufletele noastre” precum şi ,,nădejdea şi ajutătoarea tuturor creştinilor”. Părintele Jidoi a arătat importanţa rugăciunii în viaţa noastră dând exemplu pe Sf. Ap. Petru care deşi s-a îndoit de Domnul şi-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului ,,Nu vă temeţi că Eu sunt Domnul” şi a strigat din tot cugetul ,,Doamne scapă-mă”, acest strigăt devenind pecetea fiecărui creştin care are trebuinţă de ajutor de la Dumnezeu.  ,,Maica Domnului s-a făcut cu trupul său cămară împodobită, izvor de  nemurire din care se adapă toţi creştinii, este cea care pentru noi a devenit realitatea cea mai presus de minte în care a încăput Dumnezeu arătând că unde Dumnezeu vrea se biruieşte legea firii” a evidenţiat Părintele Paroh.

Întâlnirea  s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat preoţii şi credincioşii prezenţi la acest festin liturgic.