Resfinţirea bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

În dimineata zilei de 6 august 2011, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat la Mănăstirea Hodoş-Bodrog de un sobor de preoţi ai mănăstirii şi ai parohiilor din jurul mănăstirii. Aici a avut loc un eveniment deosebit. Biserica cea veche a mănăstirii, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a fost resfinţită. Prin purtarea de grijă a  părintelui stareţ Nestor Iovan, în vechiul locaş s-au executat ample lucrări de restaurare a picturii de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scarlatescu. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, şi cine a pictat-o, ieromonahul Nicodim.

La praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ea a fost resfinţită de către Înaltpreasfinţitul părinte arhiepiscop Timotei.

Acest sfânt lăcaş de închinăciune este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV, şi în Ţările Române.

Pe de altă parte, vechea biserică a Mănăstirii Hodoş-Bodrog este unul dintre cele mai specifice şi reprezentative monumente ale trecutului, din domeniul artelor şi frumosului, care secole neîntrerupte a fost loc de închinare pentru oamnenii acestor locuri. Biserica cea veche deţine importante ansambluri şi vestigii de pictură, sculptură, argintării, broderii, care contribuie la perpetuarea marilor tradiţii ale culturii şi artei româneşti.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei a vorbit credincioşilor despre importanţa momentului în care o biserică este sfinţită.

De asemenea, Înaltpreasfinţia sa a spus că „praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ca înnoire a vieţii creştine este ilustrat în înnoirea bisericii vechi a mănăstirii, de curând restaurată şi acum resfinţită”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, precuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a mulţumit Înalpreasfinţitului părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest eveniment deosebit din viaţa mănăstirii noastre.