SFINŢIREA BISERICII DIN PAROHIA CĂPRIOARA

Data de 31 iulie şi Duminica a şaptea după Rusalii a reprezentat pentru preotii şi credincioşii din parohia Căprioara, Protopopiatul Lipova, din Arhiepiscopia Aradului, localitate situată în zona „bănăţeană” a defileului Mureşului, zi de mare sărbătoare. Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a poposit aici pentru binecuvântarea şi sfinţirea lucrărilor de reparaţii efectuate la biserica parohială cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”, precum şi pentru sfinţirea monumentului din curtea bisericii ridicat la împlinirea a 755 de ani de la prima atestare documentară a localităţii.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în dimineaţa zilei de către un sobor de preoţi, în frunte cu protopopul locului, care a adresat cuvântul de bun venit.  Răspunzând, Chiriarhul a exprimat bucuria de a fi pentru a treia oară în ultimii şase ani în localitatea Căprioara, la invitaţia preotului şi a credincioşilor care, de fiecare dată au ţinut să încununeze realizări ca şi cea de acum. Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţie, atât organelor bisericeşti în frunte cu preotul paroh Laurenţiu – Ioan Suba, cât şi organelor administrative locale şi centrale, special primarului comunei Săvârşin, d-l Gheorghe Pleşi mai ales, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, d-l Nicolae Ioţcu, fiu al acestei parohii şi membru în Adunarea şi Consiliul Eparhial, asigurându-i pe toţi că revine cu drag pe aceste frumoase meleaguri de pe Valea Mureşului.

 

Sfântă Liturghie arhierească.

După slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor exterioare la biserică, a urmat Sfânta Liturghie Arhierească, în jurul Întâistătătorului locului aflându-se un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţia Sa, a făcut o paralelă între textul Apostolului din Duminica a şaptea după Rusalii, şi Evanghelia zilei, cu vindecarea celor doi orbi şi a unui mut(Mat, cap. 9). Mântuitorul Hristos este Cel care „ocările noastre ale tuturor Le-a purtat”, astfel că suntem şi noi îndemnaţi la îngăduinţă şi dragoste frăţească, prin cuvintele apostolului: „…drept aceea fiţi răbdători în toate şi mângâiaţi-vă unii pe alţii în supărări şi necazuri”. Desigur că şi încheierea Sfintei Evanghelii se face într-un context mai larg, evanghelistul făcând referire la credinţa mulţimii, mulţimea de popor, care se minuna de ceea ce se făcea, de minunile pe care le făcea Mântuitorul.” S-a arătat de către Înaltpreasfinţia Sa, că mulţi au fost vindecaţi de către Mântuitorul, aşa cum vedem în alte duminici, spunându-se despre El că „a vindecat toată boala şi neputinţa în popor”, Mântuitorul, se poate spune că a vindecat „în masă”. În continuarea cuvântului Său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a mai spus: „Mântuitorul, potrivit Sfintelor Scripturi, şi mai ales a Apostolului de astăzi, adică <<să avem grija unii altora, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi>>, nu a aşteptat rugămintea. Ne dăm seama de aceasta după faptul că orbii care au venit la El cu credinţă mare şi Îl căutau cu strigăt. Mântuitorul ştia desigur de ce aveau nevoie, dar tocmai pentru că au  veni la El îi lasă să- şi verifice singuri puterea  credinţei proprii, credinţa în Dumnezeu care  poate să facă orice minune în viaţa noastră, şi de care nu ne dăm seama întotdeauna.” Făcând referire la Duminica de astăzi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a arătat că „Duminica aceasta poartă şi un număr simbolic, de şapte, care aminteşte de Tainele Bisericii, în număr de şapte, lucrarea Sfântului Duh pentru orice trebuinţă în viaţa noastră, la care se adaugă o serie de rugăciuni şi slujbe pentru tot ceea ce înseamnă trăire creştină, şi Biserica Ortodoxă pecetluieşte, sacralizează orice act al vieţii noastre.”

Monumentul ridicat în vecinătatea bisericii – mai spune Întâistătătorul locului – aduce aminte şi de momentul aniversar de astăzi, „sute de ani de experienţă creştinească şi românească, ortodoxă, aici în această vatră străbună.” S-a făcut referire şi la ziua de astăzi, care marchează înainte prăznuirea Scoaterii Sfintei Cruci şi Lăsatul secului pentru Postul Sfintei Marii sau Adormirii Maicii Domnului, făcându-se o paralelă între Maica spirituală a tuturor românilor şi Cuvioasa Maică Parascheva, hramul bisericii sfinţite astăzi, ocrotitoarea Moldovei şi a multor biserici româneşti, punându-se accent pe procesiunea cu sfânta cruce în cetatea Bizanţului, Constantinopol, care marchează şi prima zi a Postului Sfintei Marii.

Întâistătătorul Eparhiei Aradului, a conferit preotului paroh distincţia de Iconom, pentru activitatea intensă desfăşurată în Parohie alături de credincioşii săi, pentru buna gospodărire a treburilor bisericeşti, şi pentru buna conlucrare cu forurile parohiale şi cu organele locale şi centrale pentru binele bisericii şi a întregii Parohii.

În încheierea Sfintei Liturghii arhiereşti, preotul paroh a adus mulţumiri lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru grija părintească pe care o poartă şi faţă de Parohia Căprioara, lăsând la o parte toate, şi venind la Căprioara pentru a aduce binecuvântarea arhierească peste Parohia încredinţată lui acum şase ani,  apoi a mulţumit conducerii locale şi centrale şi nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor Parohiei, care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Mulţumiri deosebite au fost adresate d-lui Prof. dr. Mircea Buta şi Corului Facultăţii de Teologie din Arad, care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie arhierească şi la slujba de binecuvântare şi sfinţire a bisericii, conferind o notă în plus de înălţare spirituală a evenimentului de astăzi.

Monument sfinţit spre aducere aminte.

Imediat după Sfânta Liturghie a urmat, în prezenţa oficialităţilor locale şi centrale, a unor demnitari şi primari din cuprinsul judeţului Arad, dezvelirea şi sfinţirea Monumentului din imediata apropiere a bisericii, ce marchează „Evenimentul aniversar – 755 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Căprioara”, monument realizat de un profesor de la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, oferindu-se apoi Diplome de participare tuturor oficialităţilor. S-a continuat cu lansarea Monografiei localităţii Căprioara, realizată d-na Prof. Rodica Colta, d-l Prof. Ioan Traia şi d-l Prof. Doru Sinaci, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, a Centrului Cultural Judeţean Arad şi a Primăriei Comunei Săvârşin. Evenimentul comemorativ şi de binecuvântare arhierească s-a încheiat cu o agapă creştinească ce a avut loc la Căminul cultural Căprioara, urmat apoi de vizionarea unui spectacol de tradiţii populare bănăţene, oferit în aer liber de tinerii de la Centrul Cultural Judeţean Timiş.