Hramul bisericii ortodoxe din Șimand

Duminica întîia după Rusalii, „a Tuturor Sfinţilor”, credincioşii parohiei Şimand, protopopiatul Arad au prăznuit hramul bisericii: „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, urmată de o slujbă de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate peste fii acestei parohi, credincioşii au luat parte la o agapă oferită de membrii cosiliului şi comitetului parohial, cu sprijinul unor sponsori. Tot cu acest prilej, din colecta făcută prin cutia milei, au fost ajutate 40 de familii nevoiaşe, cu pachete constând în alimente de bază.

Bucuria duhovnicească pe care au împărtăşit-o credincioşii cu acest prilej a fost mai deplină în după- amiaza zilei, datorită prezenţei Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care a luat parte la întrunirea preoţilor din cadrul Cercului pastoral-misionar Chişineu Criş. Înalt Preasfinţia Sa a luat parte la Taina Sfântului Maslu, săvârşită cu acest prilej pentru credincioşii din Şimand dar şi pentru cei sosiţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Taine, Înalt Preasfinţia Sa a subliniat locul sfinţilor în Biserică precum şi importanţa cinstirii şi a evlaviei pe care o arată credincioşii faţă de aceşti şi pururea rugători înaintea tronului lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Comuniunea cu sfinţii îndeamnă la apropierea credincioşilor în Biserică, arătând că: „la săvârşirea Sfintei Liturghii, cu prilejul preznicului Naşterii Sfântului prooroc Ioan Botezătorul, hramul vechii catedrale a cetăţii de reşedinţă, a Aradului, suntem încredinţaţi că ne vom ruga împreună în toate parohiile care poartă acest hram şi cu întreaga Biserică”.

Referindu- se la sfinţii români, a căror pomenire urmează a se face în duminica următoare, Înalt Preasfinţia Sa a amintit şi de cei doi eroi martiri pentru care s-a făcut nu demult slujbă de pomenire la monumentul din curtea bisericii, preoţii Cornel Popescu şi Cornel Leucuţa, slujitori ai altarului bisericii din Şimand.

În final, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop a adresat tuturor arhiereşti binecuvântări, îndeosebi studenţilor şi elevilor aflaţi la sfârşitul anului de învăţământ.

Părintele Gabriel Gosta a mulţumit în numele tuturor pentru bucuria duhovnicească pe care a adus-o în inimile celor prezenţi poposirea Înalt Preasfinţiei Sale în mijlocul credincioşilor, încredinţându-l de toată dragostea şi supunerea lor fiiască şi dorindu-i mulţi ani întru păstorirea credincioşilor din întreaga eparhie sub toiagul blândeţii Sale.