Sărbătoare parohială la Birchiş

Odată cu sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, biserica din Parohia Birchiş, protopopiatul Lipova, pusă sub proteguirea acesteia, a împlinit 200 de ani de la temeluire.  Răstimpul scurs i-a adus restaurări periodice, una capitală fiind în ultimii ani încununată cu pictură nouă, iconostasul păstrându-se întocmai ca la început. Pe lângă înzestrarea obişnuită şi acomodată cerinţelor actuale s-a adăugat în întregime mobilier nou. Astfel la bicentenarul ei se prezintă şi cu o cronică de laudă, în ea intrând şi existenţa unui sediu protopopesc al eparhiei şi fii de seamă ai locului. Dreptaceea şi hramul din acest an a fost întâmpinat în duminica din 4 septembrie ca zi a localităţii în care să se regăsească toţi fiii unei vetre de înaltă trăire naţională şi ortodoxă.

Un sobor de preoţi legaţi de respectivele meleaguri, având în frunte pe chiriarh, a săvârşit slujba binecuvântării, urmată de cea a Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Înaltpreasfinţitul Timotei a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei, cea a tânărului bogat, în sensul reînnoirii şi întăririi vieţii spirituale prin permanenta năzuinţă spre dobândirea valorilor veşnice. Preacucernicul preot Eugen Budiul, parohul bisericii, a fost hirotesit iconom, iar autorităţilor locale şi tuturor celor prezenţi s-au exprimat cuvenitele mulţumiri pentru sprijinul permanent în acoperirea nevoilor legate de lucrări. S-a săvârşit totodată şi slujba de binecuvântare a cabinetului medical individual din comună.

După masa tradiţională a avut loc în centrul localităţii sărbătoarea populară a cântului, portului şi creaţiilor locale. La Parohia învecinată, Bacău de Mijloc, ÎnaltpreasfinţiaSa a făcut un popas întreţinându-se cu preotul şi membrii organismelor parohiale cu privire la desfăşurarea lucrărilor de renovare şi pictare a bisericii.