Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Schitul Roşia

Schitul Roşia este situat pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, ni se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina.

Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mânăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mânăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza, prin generalul Bukow. Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Episcopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei Seviciu, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cardei şi Elefteria Gudea, de la mânăstirea Timişeni, judetul Timiş. Peste un an, a venit ca preot şi duhovnic al schitului ieromonahul Ilarion Streian, de la mânăstirea Bodrog. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială. Abia încropită, obştea s-a apucat de lucru, a renovat atât casa parohială, cât şi biserica foarte degradată.

În prezent (2011), maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, etc. Biserica mânăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

Programul închinat sărbătorii a început la Schitul Roşia încă de duminică, cu Vecernia cu Litie, urmată de Utrenie, Prohodul Maicii Domnului şi Sfânta Liturghie. În ziua de mare sărbătoare, programul liturgic a început cu Ceasul al IX-lea, urmat de Slujba Acatistului şi a continuat cu Sfânta Liturghie şi Taina Sfântului Maslu, urmat la final, de o mică agapă pentru credincioşii prezenţi. Corul venit de la Arad a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, aducând un plus de nobleţe marelui praznic. Mulţimea de credincioşi care a venit din toate părţile judeţului, dar şi din ţară pentru a asista la sfintele slujbe, a participat cu smerenie şi cu evlavie la acestea.

Soborul de preoţi, care a oficiat sfintele slujbe l-a avut în frunte pe Preaonoratul Părinte Ioja Beni, Protopopul Sebişului care în cuvântul de învăţătură a subliniat „sentimentele de durere care-i pătrund pe creştini la despărţirea de Fecioara Maria, Maica noastră a tuturor”. Dar a accentuat şi sentimentele de bucurie pe care le au credincioşii deoarece Maica Vieţii se mută la Viaţa veşnică, la Fiul Său şi Dumnezeul nostru. În încheiere, îndemnul dat a fost de a se culege roadele acestui pelerinaj la Mânăstirea Roşia, cu ocazia acestui mare praznic al Adormirii Maicii Domnului, prin dorinţa de schimbare a vieţilor tuturor creştinilor, stăruinţa de a face binele, pentru ca Maica Domnului să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre.