Târnosirea bisericii din Parohia Chişlaca

În Duminica a V-a după Paşti Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică în parohia Chişlaca, protopopiatul Ineu unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. La sosire Chiriarhul a fost întâmpinat de fii ai satului, înveşmântaţi în straie populare, de credincioşii din parohie dar şi din împrejurimi, de un ales sobor de preoţi.

La sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură, pe temeiul citirilor biblice ale Duminicii (F. Ap. cap.11, Ev.Ioan , cap. 4), Înaltpreasfinţia Sa s-a referit la misiunea Bisericii în lume de-a lungul veacurilor. Chemarea Mântuitorului a avut în vedere nu doar pe cei din neamul Său, ci se adresează tuturor popoarelor, reprezentate prin samarinenii care amestecau religia strămoşească cu elemente ale altor credinţe. În legătura cu evenimentul parohial, la închinarea în duh şi în adevăr menţionată în textul evangheilic, trăirea creştinească îşi găseşte expresie în evlavia enoriaşilor faţă de sfântul locaş, templul din  Ierusalim fiind simbol al celui ceresc, al Bisericii Mântuitorului, care încorporează pe toţi credincioşii. Rânduiala sfinţirii însăşi reflectă comuniunea membrilor acesteia, a celor de pe pământ şi a celor din ceruri, spre exemplu prin intrarea în Sfântul Altar spre sărutarea Sfintei Mese, Evangheliei şi Sfintei Cruci, ca cinstire. Răsplătirea pe care au avut-o din partea Domnului locuitorii din Sihar o au şi fiii parohiei, împreună cu cei ce le-au fost aproape şi care prin lucrarea lor au împlinit o devărată misiune creştinească şi românească- a arătat Înaltpreasfinţitul Timotei. În numele tuturor celor prezenţi preotul paroh Petru Ardelean a adus mulţumiri pentru momentul de înălţare spirituală.

Biserica din parohia Chişlaca,  cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este amplasată pe locul celor două biserici vechi construite în anii1825 şi respectiv 1924.  A fost construită între anii 1976-1982 prin strădania vrednicilor preoţi Mircea Ghinga şi Ioan Ciocan, susţinuţi financiar de credincioşi, ulterior, pe parcursul timpului fiind efectuate lucrări şi dotări semnificative: pictarea interiorului, confecţionarea iconostasului, introducerea încălzirii, candelabre, mobilier sculptat, etc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Timotei a participat la slujba Vecerniei şi a Sfântului Maslu în biserica parohială din oraşul Ineu. În cuvântul rostit, referindu- se la apropierea geografică a parohiilor vizitate, implicit la târnosirea din prima şi la săvârşirea Sf. Maslu în cealaltă, Chiriarhul a lămurit înţelesul actului miruirii şi ungerii în simbolismul şi totodată realitatea lor, raportate la Harul lui dumnezeu, ale cărui  daruri se revarsă peste toţi şi toate, iar aceasta prin taina Bisericii, maica tuturor credincioşilor, ei înşişi în comuniunea pecetluită cu puterea dumnezeiască. În acest sens a tălmăcit şi textul din Evanghelia zilei: ,, Dacă ai fi ştiut darul lui dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).