Final de an şcolar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Pentru elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, vineri, 22 iunie a fost ultima zi de curs din anul şcolar 2011-2012, prilej de bilanţ pentru corpul profesoral şi de răsplătire a strădaniilor elevilor merituoşi. În curtea şcolii, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a profesorilor, elevilor şi părinţilor, au fost premiaţi seminariştii care de-a lungul anului şcolar au obţinut rezultate bune şi foarte bune la învăţătură în formarea lor de viitori slujitori ai altarelor. Cinstire şi premii s-au acordat şi elevilor care au participat la olimpiadele şcolare, la activităţile misionare, pastorale şi caritative ale școlii. Premiile şi menţiunile, acordate din partea Centrului eparhial, oferite elevilor de către diriginţi ca răsplată pentru efortul depus şi interesul arătat studiului, au exprimat tot odată şi încurajarea spre un progres şcolar şi duhovnicesc pe mai departe.

În deschiderea festivităţii părintele profesor Pompiliu Gavra, directorul seminarului a salutat prezenţa Întâistătătorului eparhiei la festivitate, adresându-i  filiale mulţumiri, în numele întregului colectiv profesoral şi al elevilor pentru permanenta purtare de grijă pe care o are faţă de bunul mers al procesului educaţional în această şcoală teologică.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat că Seminarul teologic eparhial este o şcoală de vocaţie, nu numai de profesiune, ci şi de misiune. De aceea se cuvine ca elevii şi dascălii, sintetizând, la ceas de bilanţ, ceea ce s-a realizat, ceea ce elevii au învăţat, să ştie şi ce vor avea de făcut în continuarea anilor de studiu. Întrucât elevii din clasa a XII-a, terminală, vor începe peste câteva zile examenul de bacalaureat, chiriarhul le-a urat succes, ,,bacalaureatul fiind o sinteză a tuturor posibilităţilor ce vă stau înainte, dar şi o evaluare a tot ceea ce aţi acumulat în aceşti ani de liceu.Trebuie să duceți mai departe bunul nume al  şcolii noastre, al dascălilor si al tuturor celor care au fost ostenitori pe parcursul timpului la devenirea voastră. Mă alătur tuturor celor ce v-au felicitat, vă mulţumesc pentru cuminţenia dovedită în parcurgerea anilor de studiu, dorind ca aceasta să fie exemplu şi pentru ceilalţi”, a arătat IPS Sa, neuitând şi de părinţii prezenţi ai elevilor, cărora le-a adresat cuvinte de susţinere, arătând că familia, alături de şcoală şi de Biserică realizează o unitate prin care se realizează educaţia şi formarea caracterului uman.

În finalul festivităţii, părintele director Pompiliu Gavra a mulțumit de participare Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei şi tuturor celor prezenţi.