SARBATOAREA HRAMULUI LA CATEDRALA VECHE DIN ARAD

În duminica a treia după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din  parohia Arad-Centru, cu prilejul sărbătoririi hramului vechii catedrale episcopale, ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Înalt Preasfinţia Sa, înconjurat de soborul preoţilor şi al diaconilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură ierarhul a făcut prezentarea citatelor biblice, atât în legătura lor directă, adică cele ale duminicii pe de o parte şi cele ale sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, pe de altă parte, cât şi a acestora între ele, prin sublinierea începuturilor propovăduirii Mântuitorului, cât şi a Sfântului Ioan Botezătorul prin chemarea ,,pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”, lămurind modul în care fiecare creştin urmează această chemare a împărăţiei, prin rugăciune şi conduită creştină.

Duminica a treia după pogorârea Duhului Sfânt, obişnuit numită şi a Providenţei Divine, subliniază purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă, în care omul este chemat să fie o încoronare, tocmai prin libertatea sa, care trebuie să fie conformă cu voinţa divină, conlucrând la protejarea, propăşirea şi desăvârşirea operei dumnezeieşti, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de dl. conf. univ. dr. Mircea Buta. În încheierea sfintei Liturghii s-a săvîrşit panahidă pentru ctitorii şi binefăcătorii  catedralei trecuţi în lumea veşniciei, iar prinoasele aduse au fost împărţite credincioşilor. O agapă frăţească oferită celor prezenţi şi slujba Tainei Sfântului Maslu din după-amiaza zilei au prelungit atmosfera de aleasă trăire spirituală prilejuită de serbarea hramului şi de prezenţa Întâistătătorului eparhiei în vechea catedrală a Aradului.