ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XI-a după Rusalii credincioşii parohiei Tălagiu, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care, la invitaţia preotului paroh Cristian Bacoş şi a organelor parohiale, a efectuat aici o vizită canonică penru a binecuvânta lucrările de reparaţii interioare şi exterioare ce s-au efectuat la la biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi pentru a sfinţi noul iconostas. Înalt Preasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosire de către protopopul locului, părintele Beni Ioja şi de primarul comunei, Viorel Groza, în prezenţa tuturor locuitorilor parohiei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare. În fruntea unui ales sobor de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit biserica, apoi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia  a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură despre conştiinţa datoriei, despre raportul dintre datoriile materiale şi cele spirituale, axat pe cuvintele din Apostolul zilei (I Corinteni 9) şi pe cele ale pericopei evanghelice (Matei 18), parabola celor doi datornici. ,,Conceptul are o largă cuprindere legată de ţinuta morală a creştinului dar cu implicaţiile teologice ale răspunderii omului faţă de întreaga creaţie, o atenţie deosebită concentrându-se asupra modelului dat de Rugăciunea Domnească, anume iertarea divină”, a subliniat ÎPS Sa.

La incheierea Sfintei Liturghii preotul paroh a fost hirotesit întru iconom iar preotul Dănuţ-Voicu Dan de la parohia Dumbrava, întru sachelar. O agapă frăţească a încheiat praznicul sfinţirii bisericii parohiale din Tălagiu. Parohia este atestată documentar in anul 1730, primul preot fiind Arsenie Hărduț, urmându-i la păstorirea credincioșilor mulți descendenţi ai familiei. Vizite pastorale ale Întâistătătorilor eparhiei au mai fost consemnate aici: a episcopului Andrei Magieru, la 30 octombrie 1937 și a episcopuluiTeoctist Arăpașu, viitorul Patriarh , la 28 mai 1967.

În continuarea itinerarului pastoral, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat filia Budeşti a parohiei Dumbrava, acelaşi protopopiat, unde a săvârşit slujba Vecerniei, în prezenţa enoriaşilor, cărora le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură despre însemnătatea respectului faţă de tradiţia bisericească locală, prin strădania de a îngriji şi conserva sfintele locaşuri înălţate de către înaintaşi, cu referire specială la cele trei altare ale parohiei: biserica veche, cea nouă şi capela amenajată în incinta şcolii.

La reîntoarcerea la reşedinţa eparhială chiriarhul a vizitat filia Aciuţa şi parohia Pleşcuţa, acelaşi protopopiat, fiind întâmpinat de preotul paroh Simion Păiuşan şi de credincioşii de aici, care şi-au arătat în modul cel mai sincer ataşamentul faţă de Chiriarh, Acesta le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură în contextul citirilor zilei, şi al tematicii anului bisericesc, Taina Sfântului Maslu şi îngrijiriea bolnavilor, ca  datorie creştină faţă de aproapele. În filia Aciuţa IPS Timotei a săvârşit o slujbă de pomenire pentru preotul Ioan Şerb, fost dirijor al Corului ,,Armonia” al catedralei vechi din Arad, înmormântat aici.