ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XII-A DUPĂ RUSALII

Parohia Arăneag, din Protopopiatul Ineu, a îmbrăcat în Duminica a XII-a după Rusalii, straie de sărbătoare, cu ocazia târnosirii bisericii, eveniment unic pentru comunitatea creştin-ortodoxă de aici. Cu acest prilej, la invitaţia preotului paroh Alin Pingică şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema: ,,Respectarea poruncilor sfinte”, pe temeiul cititilor duminicale ale Apostolului (I Corinteni 15) şi Sfintei Evanghelii (Matei 19), care vizează şi Poruncile dumnezeieşti şi pe cele bisericeşti. ,,Mântuitorul a respectat Legea cea Veche şi a aşezat pe cea Nouă, credincioşii găsind pentru ei şi întreaga obşte, sub autoritatea Bisericii, referirea la fiecare, pentru învăţătură şi trăire duhovnicească. Astfel, în alcătuirea Decalogului avem învăţătura despre Dumnezeu şi om, despre viaţă şi lume; Poruncile bisericeşti, la fel, statornicesc buna desfăşurare şi propăşire a vieţii noastre. Păzirea din fragedă tinereţe a rânduielilor Bisericii asigură dobândirea adevăratei bogăţii spirituale, care la rândul ei poate chivernisi pe cea materială. Comunitatea locală oglindeşte această realitate cu fiecare credincios, prin contribuţia acestora la cele înfăptuite”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea.

Toţi credincioşii prezenţi au avut nespusa bucurie de a intra în Sfântul Altar, închinându-se şi sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Biserica din parohia Arăneag, în formă de cruce, în stil baroc, pe fundaţie de piatră şi acoperită cu tablă, a fost construită în anul 1869. Turnul bisericii este prevăzut cu trei clopote, din care unul turnat la Viena şi montat odată cu construcţia bisericii, iar celelalte două turnate la Ghioroc, judeşul Arad, în anul 1925.      În anul 2011 s-a finalizat împodobirea bisericii cu pictură, precum şi restaurarea iconostasului.

În după- amiaza zilei, la invitaţia preotului paroh Gheorghe Oprea şi a enoriaşilor, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost prezent în parohia Arad Micălaca Nouă- Zona 300, din municipiul Arad. După slujirea  Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit rânduiala sfinţirii crucilor care se vor aşeza pe biserica parohială cu hramul Sfântul Apostol Andrei, aflată în construcţie.

Cuvântul de învăţătură  al Chiriarhului a evidenţiat unele semnificaţii ale  Sfintei Cruci, cu osebire a aceleia ce se aşază pe cupola bisericii: ,, Crucea marchează începutul, cât şi sfârşitul unei lucrări, aici, punerea pietrei fundamentale, iar acum, încununarea turlei, aceasta în apropierea unui moment care marchează încheierea şi începutul unui an bisericesc, totodată finalizarea unei etape decisive a construcţiei bisericii parohiale, lucrare pe care, sub semnul Crucii, nutrim nădejdea de a o duce la desăvârşire”.

Prezenţa arhiereului şi slujirea din seara acestei duminici, aşa cum a arătat preotul paroh în cuvântul de mulţumire adresat ierarhului, s-a constituit într-un prilej potrivit de angajare în împlinirea acestei binecuvântate înfăptuiri.

Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300 a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an a fost construit un paraclis destinat săvârşirii sfintelor slujbe până la finalizarea construcţiei bisericii, a cărei edificare a început în anul 2006, după un proiect întocmit de arhitectul Ioan Hăprian. Biserica are cupolele turnate din beton armat, urmând a se realiza acoperişul din tablă, tencuielile exterioare şi interioare.