Târnosire de biserică în parohia Livada

În Duminica a XIII-a după Rusalii, credincioşii parohiei Livada, protopopiatul Arad, au încununat prin slujba de târnosire, lucrarea de edificare a bisericii parohiale purtând hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, înfăptuire spirituală şi materială desfăşurată pe parcursul a două decenii.

La invitaţia preotului paroh Florea Gomboş şi a corporaţiilor parohiale, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cel care a şi sfinţit piatra de temelie a viitorului locaş şi a coordonat întregul mers al lucrării prin vizite anuale şi îndrumări date preotului paroh, a vizitat parohia, fiind întâmpinat la sosire de obştea vrednicilor enoriaşi, în frunte cu primarul comunei, Militon Şerb, de copiii şi tinerii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale, care au oferit înaltului oaspete buchete de flori.

În fruntea unui ales sobor de preoţi, ÎPS Timotei a oficiat slujba de târnosire a noului locaş, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul părintesc de învăţătură, Chiriarhul a prezentat, într-o rezumare adecvată, învăţătura despre Biserică, potrivit pericopelor zilei şi ale târnosirii, subliniind, între altele, faptul că Biserica este trupul tainic al Domnului, iar credincioşii alcătuirea acestuia. ,,Ca lăcaş şi casă a lui Dumnezeu este temeluită pe piatra din capul unghiului, de care se va lovi sau va fi lovit cel ce nu o ia în seamă. Venirea Domnului este iminentă, spre a primi roada cuvenită a lucrării celor ce au fost tocmiţi pentru paza viei, care este tot o icoană a Bisericii, în care Mântuitorul este viţa, iar credincioşii mlădiţele. Nimeni nu poate înstrăina via, pentru că Dumnezeu însuşi veghează asupra ei şi adevăraţii slujitori înşişi priveghează ca o chezăşie pentru temeluirea împărăţiei cerurilor”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

După otpustul Sfintei Liturghii, preotul paroh a prezentat ierarhului o succintă dare de seamă asupra întregului ansamblu al lucrărilor, adresând alese mulţumiri tuturor celor care au contribuit la edificarea, pictarea şi înzestrarea bisericii, în mod deosebit Înalt Prreasfinţiei Sale, pentru sprijinul şi încrederea acordată.

Parohia Ortodoxă Livada, cu filia Sânleani este întemeiată după anul 1948, fiind constituită din ,,colonişti” veniţi din diferite localităţi ale judeţului Arad sau ale ţării. Dorinţa tuturor, de a avea o biserică parohială, a fost realizată odată cu venirea aici a părintelui Florea Gomboş care, cu dăruire, consecvenţă şi multă dragoste faţă de enoriaţii săi, a înfăptuit acest deziderat.