Manifestări omagiale la sărbătoarea şcolilor teologice ortodoxe arădene

Ca în fiecare an, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, a fost marcată în mod deosebit de către şcolile teologice ale Arhiepiscopiei Aradului, întrucât acestea se află sub patronajul duhovnicesc al acestor „mari dascăli ai lumii şi ierarhi”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” şi Seminarul Teologic Liceal Arad au început împreună prăznuirea „troiţei de arhierei” în Catedrala Veche din Arad prin oficierea Sfintei Liturghii. Sfânta slujbă a fost săvârşită de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei şi de Presfinţitul Luchian Pantelici, Episcop ortodox sârb de Budapesta şi Administrator de Timişoara, care a răspuns în această zi slujirii frăţeşti efectuată împreună în biserica ortodoxă sârbă din Arad în duminica trecută.  Din  soborul preoţilor şi diaconilor slujitori au făcut parte părinţii profesori de la facultate şi seminar, părintele vicar şi protopopul de Arad ai eparhiei sârbe.

Luând temei pericopele zilei (Evrei 13 şi Matei 5), sub titlul ,,Lumina Sfinţilor Părinţi”, ca una ce străbate veacurile prin învăţătură şi trăire creştină, Înalt Preasfinţitul Timotei, în cuvântul de învăţătură, a arătat contribuţia acestora la propăşirea vieţii spirituale în lume, mai ales odată cu libertatea acordată religiei creştine sub împăratul Constantin cel Mare, omagiat pe parcursul acestui an în Biserica Ortodoxă Română, la împlinirea a 1700 de ani dela promulgarea Edictului de la Milano. ,, Împărţită pe neamuri, popoare şi ţări, Biserica a căutat mereu să- şi arate unitatea, la răstimpuri într-un mod mai accentuat, ca şi în cazul instituirii sărbătorii de azi, a Sfinţilor Trei Ierarhi, dascăli luminaţi ai lumii, cum sunt numiţi de obicei sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan. Această realitate o afirmă acum împreuna slujire a celor două Biserici ortodoxe, română şi sârbă, cu un trecut comun chezăşuitor al unui viitor de respect reciproc şi frăţietate. Zona geografică a fost una în care s-a simţit mai ales nevoia unor legături trainice între Răsăritul şi Apusul continentului european, având în vedere că este şi locul de baştină al sfinţilor împăraţi omagiaţi”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date în limba română şi în limba sârbă, de corul bărbătesc al masteranzilor, condus de conf. dr. Mircea Buta.

După încheierea Sfintei Liturghii, programul a continuat cu festivitatea academică şi premierea câştigătorilor Concursului naţional ,,Dumitru Stăniloae”, etapa eparhială, desfăşurate în Aula Facultăţii de Teologie. Din  prezidiul manifestării au făcut parte: ÎPS. Arhiepiscop Timotei, PS. Luchian, conf. dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, PC. Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie, PC. Pr. prof. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic şi PC. Pr. lect. dr. Gabriel Basa. În mesajul  adresat participanţilor, Preasfinţitul Episcop Luchian s-a referit la bunele raporturi dintre sârbi şi români, la caracterul religios al acestora, ilustrat deosebit de personalitatea părintelui Dumitru Stăniloae, pe care l-a cunoscut apropiat şi preţuit, îndemnând totodată pe studenţi şi seminarişti la strădania de a se forma ca adevăraţi slujitori ai Bisericii. A urmat disertaţia Pr. Lect. dr. Gabriel Basa, legată de sărbătoarea zilei. Acelaşi cor a oferit, apoi, un scurt concert, format din piese corale între care au fost intercalate citiri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi. În cadrul festivităţii au fost premiaţi, de către cei doi ierarhi, ocupanţii primelor trei locuri la Concursul Naţional „Dumitru Stăniloae”, fiindu-le oferite din partea Centrului Eparhial pachete cu cărţi. Pentru secţiunea dedicată studenţilor au fost premiaţi, în ordinea descrescătoare a punctajului masteranzii: Ţuţuroi Cristian, Stoenescu Alexandru şi Ilota Sorin. Pentru secţiunea dedicată elevilor seminarişti au fost premiaţi: Mîlcomete Ovidiu Ionuţ, Cioară Darius şi Muţ Ştefan Ioan.

În finalul manifestării Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a subliniat mai ales legăturile româno- sârbe pe latura învăţământului teologic local, azi concretizat prin prezenţa tinerilor de naţionalitate sârbă, atât în Seminar, cât şi în Facultatea din Arad şi strădania de a înţelege şi aplica lăsământul bogat al părintelui Dumitru Stăniloae- sfinţii părinţi ai Bisericii, sărbătoriţi, prezenţa Preasfinţitului Luchian contribuind la cultivarea acestui spirit.