Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din liceele Arhiepiscopiei Aradului

Activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice oferă dascălilor prilejul de a-şi valorifica propria experienţă printr-un schimb real de idei şi practici didactice, de promovare  a inovaţiei şi creativităţii, de evidenţiere a performanţelor  şcolare ale elevilor şi de lansare a unor proiecte educaţionale. Împărtăşirea experienţei şi a bunelor practici în modul de organizare a procesului educaţional, a utilizării metodelor de predare/învăţare şi a mijloacelor de învăţământ  contribuie la creşterea calităţii actului didactic.

Marţi, 12 februarie 2013, la Liceul ,,Elena Ghiba Birta” din Arad s-a desfăşurat Cercul pedagogic al  profesorilor care predau Religie ortodoxă în  învăţământul liceal. Activitatea metodică, la care au participat cadre didactice din toate zonele judeţului Arad, a avut tema „Filmul religios- mijloc didactic folosit în predarea-învăţarea Religiei.”

Au fost prezenţi alături de profesorii de Religie  diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate,  şi preot dr. Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

La începutul activităţii Cercului pedagogic prof. Răzvan Surcel a predat la clasa a XII-a lecţia ,,Rolul tinerilor în apărarea vieţii”, utilizând filmul ca mijloc didactic. Mai exact, în prima parte a orei  a prezentat elevilor câteva secvenţe, foarte sugestive pentru tema abordată, dintr-un film artistic care nu avea o temă dominant religioasă. Elevii şi-au exprimat argumentat opiniile şi au răspuns solicitărilor profesorului.

A urmat partea de analiză a activităţii didactice şi o dezbatere în legătură cu utilizarea mijloacelor moderne în actul de predare/învăţare/evaluare la  orele de religie. Mai mulţi profesori au argumentat în favoarea unui demers didactic apelând la facilităţile oferite de mijloacele moderne, astfel încât lecţiile să fie atractive pentru elevi şi cu maximă eficienţă în procesul de predare/învăţare. Părintele consilier dr. Vasile Pop a subliniat că propovăduirea Cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos şi, implicit, a valorilor creştine se poate face şi prin utilizarea noilor tehnologii din comunicare şi mass-media. Inspectorul de specialitate, diac. prof. Florin Sirca,  a îndemnat  participanţii la activitatea metodică să utilizeze filmul în cadrul orelor de religie, dar  cu măsură şi adaptat nivelului de pregătire al clasei de elevi. Concluzia, pentru cei mai mulţi profesori, a fost că mijloacele moderne de învăţământ şi filmul, în mod deosebit, pot contribui la creşterea calitatăţii actului educaţional dacă sunt folosite într-o manieră adecvată temei şi colectivului de elevi.