O seară de neuitat în parohia Moțiori

În Duminica a V-a după Rusalii care premerge începutul Postului Adormirii Maicii Domnului şi în săptămâna Scoaterii Sfintei Cruci, în faţa Troiţei din curtea Bisericii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” a Parohiei Moţiori s-a întrunit sub conducerea Părintelui Protopop Moise Nica, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, cercul pastoral-misionar Ineu, din Protopopiatul Ineu. În cadrul programului misionar-cultural şi catehetic al anului omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, soborul de preoţi ai cercului, în prezenţa a numeroşi credincioşi au săvârşit Taina Sfântului Maslu.

Partea a doua a serii a continuat mai apoi prin cuvântul de introducere al Părintelui protopop la lucrările cercului, în care a amintit cu nostalgie şi cu bucurie împlinirea a 50 de masluri săvârşite în această parohie. A mai subliniat că la fiecare vizită primirea călduroasă, purtarea de grijă a credincioşilor parohiei şi dragostea faţă de locaşul Domnului prin permanenta lucrare de înnoire, au marcat aceste evenimente.

Părintele paroh Ciprian Petru Sălăvăstru a susţinut lucrarea cu tema „Actualitatea politicii religioase a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în raport cu secularizarea şi laicizarea promovate în zilele noastre”, evidenţiind libertatea religioasă acordată de Împăratul Constantin cel Mare credincioşilor în raport cu libertatea rău înţeleasă a vremurilor noastre, libertate fără Hristos, subliniind că doar în Hristos găsim adevărata libertate. În cea de a doua temă, pastoral misionară „Serbarea Duminicii”, părintele paroh a arătat trecerea de la ziua sâmbetei, a sabatului vechi testamentar la serbarea şi importanţa duminicii ca zi a Învierii şi a serbării ei cu argumentele scripturistice şi patristice. Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a oficializat serbarea Duminicii, pentru că ea era deja existentă, se sărbătorea de creştini, încă de la apostoli.

Caracterul liturgic al cercului a fost conturat tot de părintele paroh prin tema „Proscomidia – Unitate şi comunitate în Hristos”, în care a accentuat semnificaţia mistico-simbolică a proscomidiei, arătând că pâinea făcută din mulţimea boabelor de grâu şi vinul din boabele de struguri simbolizează comunitatea spirituală care leagă între ei pe toţi membrii Bisericii. Pâinea şi vinul sunt deopotrivă daruri ale naturii precum şi roade ale ostenelii umane, pentru a semnifica sfinţirea firii în Hristos şi umanizarea hristologică şi euharistică a materiei prin har şi prin rugăciune. Prin dumnezeiasca închipuire şi istorisire a Sfintei Proscomidii, vedem în mijloc pe Hristos Însuşi, prin Agneţ, pe Fecioara Maria de-a dreapta, prin miridă, îngerii şi sfinţii de-a stânga, iar dedesubt întreaga adunare a credincioşilor Lui, dreptmăritori, vii şi adormiţi. Aceasta este Taina cea mare: Dumnezeu între oameni şi Dumnezeu care S-a întrupat pentru dânşii. Aceasta este împărăţia ce va să fie şi petrecerea vieţii celei veşnice: Dumnezeu cu noi, văzut şi împărtăşit.

În încheiere Părintele paroh a mulţumit Părintelui Protopop pentru permanenta purtare de grijă, preoţilor pentru împreuna slujire şi credincioşilor pentru dragostea şi sprijinul nemijlocit în lucrarea pastoral-misionară şi pentru buna desfăşurare a serii.