Hramul de vară al Paraclisului Facultaţii de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad

Prăznuirea din 13 august a aducerii moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul la Constantinopol marchează an de an hramul de vară al Paraclisului din incinta Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, închinat deopotrivă Sfântului Maxim Mărturisitorul şi Sfântului Mare Mucenic Mina.

Şi în anul acesta, prăznuirea Sfântului Maxim a fost cinstită după cuviinţă prin săvârşirea slujbei Vecerniei cu Litie, în preziua sărbătorii, la care a participat şi Întâistătătorul Eparhiei Arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop doctor Timotei Seviciu.

La sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a rostit şi un bogat cuvânt de învăţătură, arătând că luna august, ultima din cursul anului bisericesc, denumită în popor şi gustar, este una a marilor bucurii duhovniceşti care ne sunt îmbiate spre gustare. Luna aceasta cuprinde în ea prăznuirea Aducerii Lemnului Sfintei Cruci, a Schimbării la faţă a Domnului, a Maicii Domnului în chip special, prin praznicul Adormirii ei, a Sfântului Prooroc şi Botezător Ioan a cărui tăiere a capului o prăznuim la sfârşitul lunii, precum şi a multor sfinţi români, mijlocitori către Dumnezeu pentru noi. În acest context bogat se adaugă în chip fericit şi prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul care a teologhisit prin cuvântul şi viaţa sa despre Întruparea Cuvântului, precum şi despre îndumnezeirea firii umane prin Hristos. Preacinstirea pe care Biserica o aduce Maicii Domnului, şi care se exprimă în această lună prin postul închinat adormirii ei îşi găseşte temeiul tocmai în învăţătura despre dumnezeirea Măntuitorului Care S-a născut din ea, şi pe care a afirmat-o în chip lămurit Sfântul Maxim, îndurând greutatea surghiunului şi multe alte suferinţe, purtate însă toate cu multă putere şi credinţă în adevărul cel mântuitor pe care sfântul l-a afirmat şi l-a fixat petru învăţătura Bisericii.

La sfârşitul cuvântului de învăţătură, părintele Ştefan Negreanu, în numele părinţilor slujitori şi a credincioşilor care vin şi se roagă în acest paraclis alături de  studenţi i-a adus mulţumiri Înaltpresfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru dragostea pe care o arată an de an bisericii din curtea Facultăţii şi sfinţilor ocrotitori ai ei, participând întotdeauna la toate prăznuirile hramurilor acesteia.

În ziua praznicului a fost săvârşită slujba Utreniei şi Dumnezeiasca Liturghie întru cinstirea sfântului ocrotitor, de către soborul părinţilor slujitori la această biserică.

Prin rugăciunile Sfântului Maxim Mărturisitorul nădăjduim să dobândim milă şi har de la Dumnezeu pentru lucrarea duhovnicească misionară şi teologică pe care o împlineşte Facultatea de Teologie din Arad.