Cerc misionar în parohia Iosăşel

În data de 22.09.2013, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Domnului” din parohia  Iosăşel, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Iosăşel şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Boca Mihai a susţinut tema „Actualitatea politicii religioase a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în raport cu secularizarea şi laicizarea promovate în zilele noastre”, subliniind libertatea religioasă acordată de Împăratul Constantin cel Mare credincioşilor în raport cu libertatea rău înţeleasă a vremurilor noastre, libertate fără Hristos, subliniind că doar în Hristos găsim adevărata libertate.

Iar în cadrul temei pastoral-misionare a fost prezentată „Crucea Mântuitorului şi crucea noastră”,  părintele arată că, Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este Faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni, în înţelesul că Dumnezeu este Iubire şi în Cruce se arată Iubirea. Deci, Crucea reprezintă Iubirea lui Dumnezeu Tatăl, Care L-a trimis pe Fiu pentru mântuirea lumii, Iubirea lui Dumnezeu Fiul, Care S-a răstignit pentru noi şi pentru a noastră mântuire şi a biruit prin Cruce puterile întunericului.De asemeni fiecare dintre noi avem crucea noastră de purtat şi trebuie să o purtăm fără cârtire ştiind că este mântuitoare. Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte, credincioşii şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.