Conferinţa preoţească din Protopopiatul Ineu

Conferința preoțească din Protopopiatul Ineu a avut loc joi, 17 octombrie 2013, în sala de ședințe a protopopiatului și a fost prezidată de către Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului. După slujba de Te Deum, oficiată în biserica Parohiei Ineu, părintele protopop Moise Nica, în numele preoțimii, a urat Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei bun venit și a creionat coordonatele tematicii consfătuirii, invitându-l pe chiriarh să prezideze lucrările conferinţei.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, în cuvântul adresat preoţilor, a făcut referiri despre importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în viaţa bisericii, făcând numeroase referiri la tematica conferinţei. După aceea, chiriarhul a făcut o scurtă prezentare a noilor angajaţi ai Centrului Eparhial, atât a celor prezenţi cât şi a celor ce nu au fost de faţă.

Referatul principal a fost susținut de către preotul Mircea Oală de la Parohia Șicula având tema ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii”, propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte și anume:

-Importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena  pentru viața și activitatea Bisericii.

 

-Actualitatea politicii religioase, sociale legislative și social-filantropice a Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane.

-Importanța Sfinților Împărați și pentru lucrarea de apărare a demnității umane prin legi și opere de caritate.

Concluzionând, părintele referent a arătat că: ,,Sfinții Împărați vor rămâne în memoria Bisericii ca Sfinți mereu însetați de absolut, dorind transferul pe pământ al adevărului și al frumuseții cerești și lucrând spre promovarea valorilor creștine”.

Din prezidiu au făcut parte: Ieromonah Teodor Vid – consilier bisericesc și ec. Angela Borteș-contabil șef la Arhiepiscopia Aradului.

Părinții co-referenți  Alin Pingică –Parohia Arăneag, Leonard  Doca -Parohia Șilindia și  Petru  Ardelean–Parohia Chișlaca au apreciat lucrarea părintelui referent fiind foarte bună  iar completările fiind de prisos.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată comunicărilor administrative.