Duminica a doua după Paşti la Catedrala arhiepiscopală din Arad

În Duminica a doua după Paşti, numită şi Duminica Sfântului Apostol Toma, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

În cadrul cuvântului de învăţătură intitulat ,,Credinţă în înviere”, chiriarhul le-a tâlcuit cuvintele scripturistice (Ioan 20, 19-31 şi Faptele Ap. 5, 12-30), arătând că: ,,Hristos Domnul cu care ne împărtăşim la Sfânta Liturghie este cel jertfit şi înviat; nu putem despărţi în El starea de jertfă de starea de înviere. Toate rămân în persoană; cu atât mai mult rămân în persoana Lui marele şi mântuitoarele fapte de însemnătate unică pentru toţi oamenii. Dacă n-ar fi înviat, nu ne-am putea împărtăşi cu trupul rămas mort, dacă n-ar păstra în El starea de jertfă, nu am putea să ne însuşim puterea unei vieţi în duh de jertfă sau dăruire. De aceea, împărtăşindu-ne de Trupul şi Sângele Mântuitorului jertfite şi curate, mai de cu seamă în acest An euharistic, ne împărtăşim şi de puterea pentru o viaţă pământească în curăţie, mai mult şi de arvuna învierii şi a vieţii veşnice, tocmai prin faptul ridicării vieţii pământeşti la starea de jertfire şi dăruire străbătută de puterea jertfei lui Iisus Hristos”, a spus Înaltpreasfinţia sa.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Gheorghe-Cristian Pop a primit Sfânta Taină a hirotoniei întru diacon.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 09:34)