Simpozion internațional dedicat Sfinților Brâncoveni la Arad

Înscriindu-se permanent în proiectele Patriarhiei Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a inițiat și organizat și în anul acesta manifestări academice după tematica proiectată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, dacă acum două luni a fost dezbătută problematica Tainelor Euharistiei și Spovedaniei, acum, în zilele de 5-6 iunie 2014, s-au derulat lucrările unui simpozion internațional pus sub genericul: Sfinții martiri Brâncoveni. Credință, istorie, cultură.

În dimineața primei zile a fost oficiat, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, un Te Deum la care au participat invitații, organizatorii și studenții.

Deschiderea festivă s-a făcut în Aula Facultății. Cuvântul de salut a venit din partea Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan:‚,Adunaţi în jurul unor monumente ale culturii, spiritualităţii şi istoriei neamului nostru, urmând îndrumărilor Sfântului Sinod al BOR, şcolile noastre teologice meditează la valoarea acestor martiri şi domnitori pentru neamul nostru. Acestea, într-o vreme a secularizării, în care lumea contemporană neagă valorile spirituale”.

Părintele a evidențiat câteva coordonate reliefate de comemorarea Sfinţilor Brâncoveni: „1. ei sunt mărturii vii, model de viaţă şi credinţă; 2. model pentru conducătorul, politicianul (prin raportarea permanentă la Dumnezeu); 3. Au întreprins o sinteză între cultură şi credinţă, între arte şi spiritualitate, creând o artă proprie, arta brâncovenească; 4. Dimensiunea martirajului, căci n-a tranzacţionat actul de credinţă, înțelegând că moartea jertfelnică transfigurează moartea, transformând-o în viaţă veşnică. E drumul nostru cu Hristos prin Pătimire, Jertfă, Înviere şi Înălţare; 5. Dimensiune pan-europeană, Constantin Vodă fiind o figură luminoasă, nu numai a pentru Biserica Ortodoxă Română, dar şi a Bisericii Universale”. Un cuvânt special a fost adresat organizatorilor care au depus toată strădania pentru buna desfăşurare a programului acestei manifestări academice internaţionale: Pr. Asist. dr. Ştefan Negreanu, Pr. Lect. dr. Gabriel Basa și Pr. Lect. dr. Filip Albu.

 

Apoi, a fost invitat să-și susțină disertația Î.P.S. Timotei Seviciu, acesta descriind contextul istoric ante și post Brâncoveanu, cu evocarea unor nuanțe interesante despre fapte, persoane și acțiuni care dezvăluie complexitatea actului istoric, cu reverberații până în contemporaneitate.

Din partea conducerii universitare a cuvântat Președintele Senatului, Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja: „Când a fost greu pentru ţară, Brâncoveanu s-a poziţionat în jurul lui Hristos. Prin Sfinţii Brâncoveni şi mai cu seamă prin martiriul lor, românii şi-au păstrat identitatea. Temele Patriarhiei Române au fost asumate competent şi constructiv de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Felicitări din partea conducerii Universităţii – Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Președintele Consiliului Academic şi Prof. univ. dr. Ramona Lile, Rector – pentru organizarea impecabilă a acestui simpozion. Facultatea de Teologie din Arad demonstrează şi prin această manifestare rigoare, dinamică, consecvență şi perspectivă”.

Prof. dr. Petr Balcarek a adus un salut din partea Universităţii Palacy din Omolouc, Cehia. El a exprimat satisfacţia pentru prilejul oferit şi bucuria şi admiraţia pentru modul în care a fost gândit şi organizat acest simpozion.

Prelegerile s-au desfășurat, apoi, pe secțiuni. În prima dintre acestea au fost prezentate următoarele referate: PS Episcop dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, Sfârşitul domniei Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.  Context internaţional, acesta a fost lecturat de delegatul său PC Pr. Daniel Alic. Au mai conferențiat Prof. dr. Petr Balcarek (Universitatea Palacy, Omolouc, Republica Cehă), Visual Religious Art under Constantin Brâncoveanu’s Rule in the Historical Context of European Art (Arta vizuală religioasă în perioada brâncovenească în contextul istoric al artei europene); Pr. Conf.  dr. Dobrei Florin (Departamentul de Teologie din Caransebeș), Preotul Ioan Sabău din Bobâlna (1914-2009) – un pătimitor hunedorean în temniţele comuniste; Arhim. dr. Teofan Mada (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad),  Vocație și martiriu în Tradiția Bisericii. După masa de prânz s-au numărat Arhim. drd. Constantin Timiș (Episcopia Caransebeșului), Caracteristicile generale ale artei bisericești brâncovenești; Pr. Lect. dr. Daniel Alic (Departamentul de Teologie din Caransebeș), Spaţiul bănăţean şi cartea bisericească tipărită în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu; Muzeograf dr. Bogdan Ivașcu (Arad) Martirul Solidarității: Părintele Jerzi Popieluszko și Diac. Lect. dr. Caius Cuțaru (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad), Semnificațiile martiriului în religia islamică. Acestea au fost animate de dezbateri interesante. Seara a fost vizitată mănăstirea Feredeu (loc. Șiria), prin bunăvoința Pcuv. Arhim. Ilarion Tăucean, starețul mănăstirii.

A doua zi au prezentat contribuțiile lor: Pr. Prof. dr. Nicolae Chifăr (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu),Ctitoriile brâncovenești în zona Sibiu-Brașov; Pr. Prof. dr. Mihai Săsăujan, (Facultatea de Teologie din București),Învățământul și cultura teologică în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu; Pr. Prof. dr. Marius Țepelea (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea) Colaborarea dintre Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanul pentru folosul Bisericii Ortodoxe din Muntenia sec. al XVIII-lea; Pr. Lect. dr. Gabriel Basa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad), Noi aspecte ale activităţii culturale desfășurate cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu – Tipărituri românești editate în Ardeal; Pr. Asist. dr. Ștefan Negreanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad),Preda Brâncoveanu – un bunic cu viață sfântă al lui Constantin Voievod; Pr. Lect. dr. Lucian Farcașiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad), Mărturie și martiriu, reflectate în imnografia prăznuirii Sfinților Brâncoveni. Și aceste referate au fost urmate de o sesiune de dialog.

La final, organizatorii au mulțumit invitaților pentru prezență, anunțând obligativitatea transmiterii studiilor pentru o viitoare publicare, așa cum se cere oricărei manifestări academice care se respectă.

Ultima actualizare (Miercuri, 11 Iunie 2014 13:33)