„Masa Bucuriei” în Parohia Buhani -semn al implicării Bisericii în slujirea aproapelui după îndemnul și modelul Sfinților Trei Ierarhi

Declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” precum şi „an comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“, anul 2015 cheamă Biserica spre a răspunde pe măsură exigențelor pe care le impune societatea secularizată a vremurilor noastre, printr-o misiune  complexă și dinamică.

Prin activitatea și bogata lor operă lăsată posterității, Sfinții Trei Ierarhi au reprezentat de-a lungul timpului un inepuizabil izvor de inspirație, care oferă și azi răspunsuri concrete la problemele cu care societatea și Biserica, în toate structurile lor, se confruntă astăzi.

În misiunea ei, Biserica este chemată să răspundă și problemelor de natură social-filantropică cu care se confruntă mulți semeni, ca semn al iubirii creștine concretizate prin fapte. De aceea Biserica și lucrarea ei pastorală nu poate lipsi din aceastã activitate de slujire a aproapelui.

Dragostea de oameni și facerea de bine au fost coordonatele majore ale vieții Sfinților Trei Ierarhi care s-au manifestat mai ales față de cei săraci și lipsiți, față de cei bolnavi și bătrâni, față de cei apăsați și robiți.

În acest sens, Sfântul Grigorie de Nazianz spune că: „nimic nu are omul așa de dumnezeiesc ca facerea de bine”, iar Sfântul Ioan Gurã de Aur este socotit „ambasadorul sãracilor”.

Autor al vestitei Vasiliade, faimos complex de asistență socială, instituție originală și unică, capodoperă a milei, a dragostei creștine, Sfântul Vasile cel Mare a ştiut a împleti în sufletul său, ca nimeni altul, iubirea şi mila creştină, sacrificând totul dragostei de aproapele aflat în lipsuri şi suferinţă. De aceea el este de principiul că nimic nu caracterizează mai bine natura umană decât faptul de a comunica unul cu altul şi de ne iubi unul pe celălalt, căci suntem fiinţe sociale, nu solitare şi sălbatice (Regulile mari, cap. II, î. 3)

Întreaga operă literară a Sfântului Vasile este inspirată din activitatea sa practică.  De aceea el face nenumărate îndemnuri la săvârşirea milosteniei, chiar şi atunci când ascultătorii cuvintelor sale nu duc nici pe departe o viaţă opulentă, căci întotdeauna este cineva mai sărac decât ei: „Dacă toată subzistenţa ta se reduce la o singură pâine şi un sărac vine la uşa ta să-ţi ceară de mâncare, scoate din cămara ta acea unică pâine şi, ridicând mâinile spre cer, adresează lui Dumnezeu acest cuvânt pe cât de mişcător, pe atât de nobil: «N-am decât o pâine, Doamne, primejdia îmi stă în faţă; dar eu dau, din puţinul pe care-l am, fratelui înfometat; ajută Tu Însuţi pe robul Tău care este în pericol. Eu cunosc bunătatea Ta, mă încred în puterea Ta. Tu nu amâni multă vreme harurile Tale, ci împarţi când vrei darurile». Dacă tu vorbeşti şi lucrezi astfel, pâinea pe care o dai în strâmtorare va produce roade multiple: ea va fi germenul unui seceriş bogat, gajul hranei tale, garantul îndurărilor divine“ (Omilia la secetă).

Sfântul Ioan Gură de Aur insista foarte mult în cuvântările sale asupra milosteniei, îngrijindu-se foarte mult de nevoile duhovnicești și materiale ale săracilor. „Vrei să cinstești Trupul Stăpânului? – spune Sfântul Ioan Gură de Aur -, nu-L disprețui, când este gol. Nu-L cinsti doar în bisericăîn timp ce afară Îl lași gol, tremurând de frig. Cel ce a spus: ‘Acesta este trupul Meu’ și a împlinit lucrul acesta prin cuvânt, tot Acela a spus: ‘M-ați văzut flămând și Mi-ați dat să mănânc… Întrucât n-ați făcut unuia dintre aceștia mai mici, nici Mie nu Mi-ați făcut!’ Cinstește-L deci, împărțind averea ta cu cei săraci: căci lui Dumnezeu nu-I trebuie potire de aur, ci suflete de aur.” (Omilia 50 la Evanghelia după Matei)

Sfântul Grigore Teologul are aceeași viziune privind ajutorarea aproapelui aflat în dificultate: „Voi, cei ce sunteți slujitorii lui Hristos, hrăniți pe Hristos, îmbrăcați-L, primiți-L, cinstiți-L…” (Despre iubirea față de săraci, 40)

De aceea putem spune că Sfinții Trei Ierarhi sunt exemple vrednice de urmat în acest sens, iar exemplul lor ne învatã pe noi, preoți și credincioși, sã împărtășim durerile si necazurile poporului, să fim lângã el și să-l ajutãm întotdeauna.

În acest sens în ajunul și însăși ziua de pomenire a Sfinților Trei Ierarhi, 27 de familii din cuprinsul Parohiei Buhani cu filia Minead au beneficiat de produse alimentare în cadrul parteneriatului „Masa Bucuriei” derulat la nivel național de către Patriarhia Română în parteneriat cu Selgros Cash & Carry, în cadrul căruia, săptămânal, la nivelul fiecărei eparhii, una din parohiile sărace beneficiază de produse alimentare care sunt distribuite persoanelor nevoiașe, ca semn al iubirii milostive față de Dumnezeu și semeni.

Astfel persoanele vârstnice, singure, precum și familiile cu probleme sociale din cuprinsul Parohiei Buhani cu filia Minead, care se numără printre parohiile sărace din cadrul eparhiei Aradului, au putut simți lucrarea plină de iubire a Bisericii lui Hristos și a Sfinților Trei Ierarhi, care arată că misiunea Bisericii Ortodoxe nu se rezumă doar la propovăduirea cuvântului și înfrumusețarea/construirea bisericilor ci și la o activitate social-filantropică pentru semenii afați în dificultăți.

Pr. Valentin Herbei

1619533_838194059559917_8941511479594623229_n 10405477_838194286226561_589595448646189139_n 10945766_838193459559977_8064138241926432110_n 10952402_838193556226634_2855222443120337075_n