Cerc misionar în Filia Feniș, Parohia Pescari

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei,  de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de duminică 21 iunie, la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din  filia Feniș, Parohia Pescari,  Protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşii din parohia Pescari şi parohiile învecinate.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” și „An comemorativ a Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”,  preotul Ștefănuț Lucian de la parohia Mădrigești a susținut următoarele teme: 1.Parohia și biserica parohială, ca centru a vieții spirituale, a comunității adunată în iubirea Preasfintei Treimi.2.Problema păcatului la Sf Ioan Gură de Aur.3.Responsabilitatea preotului de a conduce sufletele la mântuire.

În susținerea temei părintele afirma: experiența pastorală ne convinge din ce în ce mai mult că pulsul vieții unei Biserici naționale este dat de pulsul unității de bază, care este parohia.Astfel spunea părintele, parohia nu este numai un spațiu unde vin doar binecuvântări și dispoții administrative, ci este un spațiu unde creștinii, clerici și laici, trăiesc Taina lui Hristos, în comuniune cu episcopul locului, toți în calitate de mădulare(fiecare cu funcția sau slujirea lui), ale aceluiași Trup tainic al Domnului, găsindu-se astfel în comuniune unii cu alții pe de o parte, iar pe de altă parte, toți și fiecare în parte, în comuniune cu Dumnezeu, șeful unei unități administrative, fie ea și Biserica, ci sacerdotul, slujitorul poporului lui Dumnezeu și iconomul tainelor lui Dumnezeu.În felul acesta parohia se dovedește a fi o comunitate vie, educatoare pentru viața comunitară creștină, unde se învață a trăi în dreptate, în adevăr cu iubire față de Dumnezeu și față de semeni.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti  din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Zbârcea Vasile a mulţumit tuturor pentru participare.Ziua s-a încheiat cu o agapă fraţească.

Moţ Aurelian Iulian

IMG_0227 IMG_0229 IMG_0230