Slujire arhierească şi cerc pastoral-misionar în Parohia Hunedoara Timişană

În Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Hunedoara Timişană, Protopopiatul Arad, dând răspuns invitaţiei preotului paroh Valentin Goronea şi a credincioşilor parohiei pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de restaurare executate la biserica parohială.

Aici, chiriarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii  de preotul paroh Valentin Goronea şi preotul Dan-Marius Braiţ, de numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Conform tradiţiei populare, copiii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în frumoasele straie populare, specifice zonei, l-au întâmpinat pe Înaltpreasfinţia Sa cu pâine şi sare şi i-au oferit flori.

Pentru început, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor amintite, înconjurându-se biserica și stropindu- se cu apă sfințită sfântul locaș, după care a urmat sfinţirea interioară a bisericii: Catapeteasma şi a icoanele de pe pereţii laterali ai bisericii, continuându-se cu săvârşirea Sfântei Liturghii Arhiereşti, în biserica cu hramul Sfântul M.Mc. Gheorghe.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Sărbătorile Sfintei Cruci” (în baza citirilor scripturistice ale zilei: Gal. 6; Evr. 3; Ioan 3; Matei 16), Chiriarhul a relatat despre istoria crucii din vechime până astăzi, stăruind asupra cultului ei în viaţa creştină. În ea, prin jertfă, credincioşii se împărtăşesc de jertfa Mântuitorului pentru lume. În istoria lumii ea are o înălţare continuă, fiind semnul creştinătăţii, sub acoperământul ei omenirea câştigând lupta împotriva răului şi pentru instaurarea definitivă a binelui şi a împărăţiei lui Dumnezeu. Zilele de cinstire în cursul anului bisericesc marchează drumul crucii spre folosul duhovnicesc al credincioşilor. Legătura sărbătorii cu cea a înnoirii Bisericii Învierii este semnificativă şi pentru înnoirea bisericii parohiale în această zi, prin jertfa credincioşilor, încununată de mulţumirea lor sufletească pentru participarea la misiunea pe care o are parohia, mai ales în anul omagial pe care-l stăbatem, a mai adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a hirotesit întru sachelar pe preotul paroh Valentin Goronea, drept apreciere şi meritată răsplată pentru  activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară în această parohie, de doar 10 luni.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit Chiriarhului pentru purtarea de grijă şi dragostea părintească pe care Înaltpreasfinţia Sa a arătat-o faţă de credincioşii acestei parohii precum şi pentru distincţia acordată care oglindeşte dragostea şi jertfelnicia bunilor credincioşi ai parohiei faţă de Sfânta Biserică.

După săvârşirea Sfintei Liturghii a avut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar nr.5 Vinga, coordonat de părintele Horia Ştefan de la Parohia Secusigiu, în cadrul căruia s-a săvârşit parastasul la un an de la trecerea la cele veşnice a fostului preot paroh Ionel Goronea şi tatăl actualului preot. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a făcut pomenirea tuturor preoţilor acestei parohii, trecuţi la cele veşnice, subliniind meritul preotului Ionel Goronea de a lăsa slujirea în continuare fiului său, menţionând lucrul bun pe care l-a continuat şi dus la îndeplinire, într-o parohie cu puţini credincioşi. La final, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, preotul Dan-Marius Braiţ de la Parohia Fiscut a susţinut referatul cu tema: Importanţa cetăţii şi a satului în constituirea parohiei, unde a arătat că Biserica lui Hristos este o asemenea cetate şi o lumină sfinţitoare, călăuzitoare şi îndreptătoare pentru oameni. Concretizarea acestei Biserici a lui Hristos la nivelul cel mai de jos, în structura generală a Bisericii este parohia, ca şi comunitate a credincioşilor, care mărturisesc aceeaşi credinţă, se împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine, afându-se sub îndrumarea pastorală a unui preot paroh. Înaltpreasfinţia Sa a aprecit referatul părintelui Dan-Marius Braiţ, adăugând faptul că fiecare preot, mai ales cei nou numiţi în parohii, trebuie să ţină seama de structura parohiei şi să antreneze pe toţi credincioşii să participa la viaţa ei.

În încheiere preotul paroh a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru dragostea, jertfelnicia şi pentru ostenelile suportate pentru a fi împreună la această sărbătoare a parohiei. De asemenea a mulţumit tututor celor cu inimă bună care au ajutat la reparaţia interioară a bisericii.

         Scurt istoric al bisericii parohiale

Biserica s-a zidit între anii 1928-1935 şi are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ea s-a zidit cu ajutoare primite de la stat, cu bani adunaţi prin colecte publice şi prin contribuţia credincioşilor. Biserica este zidită din cărămidă, acoperită cu tablă. Are 35 m lungime şi 8 m lăţime. Este construită în stil bizantin. Din 1926 până în martie 1929 Hunedoara Timişană a fost filia parohiei Firiteaz. În martie 1929 a fost înfiinţată parohia Hunedoara Timişană, având 926 de credincioşi.

Primul preot care a administrat  filia Hunedoara Timişană a fost preotul Ştefan Bogdan din Firiteaz (1926). În anul 1927 a fost administrată de preotul Dimitrie Luţai din Fiscut. Între anii 1928-1929 parohia a fost administrată de preotul Miron Putin din Firiteaz. Din anul 1929 până în 1973 a fost administrată de preotul Ion Şchiopu, preot paroh. Din anul 1974- 1990 preot paroh a fost Ilie Ciocan, iar din 1990-2014 preot paroh a fost Ionel Goronea.

În prezent parohia are un număr de 120 de credincioşi.

Protos. Iustin Popovici

1 2 3 4 5 6 7 8