Hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

Sărbătoarea bisericească a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, de la finele lui Gerar, reprezintă o prăznuire specială pentru Școlile de Teologie Ortodoxă, deoarece această troiță de arhierei ne înfățișează chipul adevărat al slujirii pastorale din Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, spre care trebuie să tindă orice preot și teolog.

Înscriindu-se permanent întru continuitatea tradiției sus amintite, ziua aceasta a însemnat, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, aniversarea hramului, ce a fost și anul acesta marcat prin evenimente și activități deosebite, la care s-a alăturat și Seminarul Teologic Ortodox din oraș .

Astfel, în ajun a fost săvârșită slujba Vecerniei cu Litie și slujba de priveghere în Paraclisul Facultății. Apoi, în dimineața zilei de 30 ianuarie 2016 a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în Catedrala veche din Arad, soborul slujitorilor fiind constituit din părinții profesori de la cele două instituții academice arădene, răspunsurile liturgice fiind date de corala studenților și masteranzilor.

În cuvântul de învățătură, ÎPS Arhiepiscop Timotei a evidențiat câteva aspecte relevante din viața sfinților prăznuiți, care creează imbolduri spre o permanentă urcare pe scara duhovnicească a oricărui credincios, dar mai ales pentru studentul în teologie. ceasta este atât o zi de sărbătoare pentru Biserică cât și pentru școală, încât praznicul acesta arată unitatea dintre cele două, lucru ce trebuie vădit astăzi lumii, mai ales pentru faptul că anul pe care l-am început de curând este dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române activității educaționale a tinerilor, precum și unui alt mare ierarh al Bisericii noastre, sfântul Antim Ivireanul, promotor al valorilor culturale prin cuvinte scrise și rostite de la amvon. Amintirea sfântului ne duce cu gândul și la legăturile dintre Sfinții Trei Ierarhi  și arhipăstorii din părțile noastre, unii dintre acei vlădici fiind prezenți la Sinoadele vremii. Iată că și astăzi Biserica noastră se află angajată în același dialog, după cum știți deja, în pregătirile marelui Sinod Panortodox. Acest eveniment se dorește a fi o căutare a unității,  după modelul Sfinților Trei Ierarhi, în fața provocărilor lumii contemporane care ne cere o atitudine unitară, comună, adică vie.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinția Sa a acordat distincții onorifice, prin hirotesia întru iconom stavrofor, pentru preacucernicii părinți profesori: din cadrul Seminarului, către Prof. Gavra Pompiliu și Prof. Codin Șimonca-Oprița; iar din cadrul Facultății, către Lector universitar dr. Filip Albu

După aceasta au urmat activitățile academice și artistice ce s-au desfășurat în Aula Facultății de Teologie. La prezidiu manifestării s-au aflat: Înaltpreasfințitul dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, preotul profesor dr. Cristinel Ioja, Președintele Senatului Universității „Aurel Vlaicu”, preotul profesor dr. Ioan Tulcan, decanul facultății și preotul profesor Gavra Pompiliu, directorul Seminarului, preotul profesor dr. Constantin Rus, directorul Departamentului teologic.

În cuvântul de deschidere, părintele decan a salutat audiența, mulțumindu-i Înaltpreasfinției Sale pentru tot sprijinul și binecuvântarea oferite pentru buna desfășurare a activităților ce se desfășoară în Facultatea de Teologie arădean, cât și pentru bucuria făcută prin distincțiile acordate colegilor. Viața și învățătura acestor mari ierarhi ai Bisericii sunt modele pentru orice student în teologie, și nu numai, pentru că ei au ales doar două căi: cea a Bisericii și cea a școlii. Același parcurs trebuie să-l aveți și voi pentru spor și reușită.o

Prezentă la manifestare, Rectorul Universității arădene, Profesor dr. Ramona Lile a adresat  felicitări corpului didactic și studenților pentru toate reușitele avute până acum, cât și pentru această frumoasă festivitate.

Părintele profesor Cristinel Ioja a adus salutul și aprecierea din partea Senatului universitar, pentru toate activitățile academice și evenimentele pe care le creează Facultatea de Teologie Ortodoxă, evidențiind faptul că: praznicul de astăzi ne configurează cel puțin trei coordonate, care arată actualitatea gândirii lor. În primul rând importanța pentru Biserică a Teologiei, dar și a Teologiei pentru Biserică; în al doilea rând importanța culturii vremii pentru Teologie, dar și a Teologiei pentru cultură; iar în al treilea rând importanța școlii (universității) pentru Teologie, dar și a Teologiei pentru Universitate. În finalul alocuțiunii, în calitatea sa de Președinte al Senatului, acesta a felicitat cadrele didactice de la Facultatea de Teologie pentru multele și frumoasele activități desfășurate aici, după cum a adresat și un cuvânt de mulțumire către Înaltpreasfințitul Timotei pentru promovarea și susținerea Facultății de Teologie din Arad în această parte de țară.

Părintele Gavra a adus salutul din partea Seminarului, amintind de evenimentele culturale desfășurate cu elevii seminariști, ce au prefațat această sărbătoare: ziua culturii române și ziua unirii Principatelor, încheind cu invocarea aceleiași unități spre biruința tuturor valurilor care se ridică in fata noastră.

Disertația îndătinată, cu titlul Teologia Sfântului Grigorie de Nazianz (328-390), a aparținut domnului asistent universitar dr. Marcel Tang. În alocuțiunea sa acesta a subliniat faptul că: „Este îndeobște cunoscut supranumele de „Teologul” pe care îl poartă episcopul de Nazianz Grigorie, pentru o vreme, arhiepiscop al Constantinopolului. Acest lucru a fost consfințit pentru generațiile care i-au urmat prin Cuvântările teologice, epistolele destinate lui Cledonius (101, 102, 202) – acestea fiind apreciate ca reprezentând cel mai elocvent răspuns dat apolinarismului – , poemele sale în număr de patru sute, precum și înclinației sale spre viața contemplativă.

La o analiză mai atentă a teologiei sale observăm că se înscrie în tradiția școlii alexandrine sau origeniste în articulare cu teologia Sfântului Ignatie Teoforul, a Sfântului Irineu de Lyon și a Sfântului Atanasie cel Mare. Experiența tatălui său, adept al ereziei ipsistarienilor și contrasemnatar al unei mărturisiri de credință semiariană (360), l-a determinat pe Sfântul Grigorie, în mod apofatic, să schițeze criteriul tradiției și al ortodoxiei. Acest criteriu este enunțat în Cuvântarea 29 și s-a dovedit a fi cel mai desăvârșit în Biserica primelor veacuri creștine: „Rămânând în hotarele noastre”. Prin acesta înțelegem că teologia Bisericii se exercită cu premise și perspective pe care le creează Biserica însăși. Potrivit acestui criteriu, Grigorie distinge extrem de clar între lucrarea teologiei și cea a filosofiei, cu toate că între Părinți este cel mai mare cunoscător și susținător al filosofiei grecești.”

După conferință, corul studenților și masteranzilor a intonat câteva piese corale, între care au fost intercalate lecturi din opera acestor sfinți ierarhi, în interpretarea studenților: Ionuț Mîlcomete, Florin Avram și Florin Gașpar .

Manifestările s-au încheiat cu o agapă frățească.

Preot Filip Albu

DSC_0083

DSC_0103

DSC_0121

DSC_0137

DSC_0180

DSC_0196