CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA HĂLMĂGEL

În după amiaza zilei de 24 aprilie 2016, preoţii din cadrul Cercului Pastoral – Misionar Hălmagiu, condus din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei de preotul Bacoș Cristian-Mihăiță, s-au întrunit în Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din  Hălmagiu, Protopopiatul Sebis.

În cadrul acestei întruniri s-a savârșit Taina Sfântului Maslu în prezența unui număr mare de credincioși.                În conformitate cu tematica anului omagial și comemorativ, preotul Florea Ioan, din Parohia Tisa, a susținut temele:

  1. Ora de religie în școală și rolul ei formative în viața tinerilor;

2.Responsabilitatea preotului de a conduce sufletele la mântuire;

3. Postul și valoarea lui morală;

Părintele în susținerea temei, ne vorbește despre obiectivul major al orei de Religie care susține cultivarea și dezvoltarea religiozității, precum și formarea atitudinii de iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Esența religiei constă în fenomenul de credință. Educația religioasă se poate reliza direct, prin însușirea teoretică a fenomenologiei religioase, a adevărurilor de credință cuprinse în marile scrieri. Dar ea, se poate realiza și indirect, prin formarea personalității religioase, prin educarea caracterului și voinței, prin formarea personalității religioase. Se insistă asupra dimensiunii practice care trebuie să persiste în ora de Religie, realizată de activități palpabile, prin virtuți exemplare. Un factor important în cadrul orei de Religie îl constituie creativitatea, metodele interactive folosite la lecție, posibilitatea elevului de a se exprima liber în relație cu o  anumită problemă propusă.

În ce privește ,, Responsabilitatea preotului de a conduce sufletele la mântuire’’, trebuie să devină o realitate și o datorie evidentă a preotului azi.

Preotul este dator să găsească mijloacele și soluțiile cele mai adacvate pentru fiecare suflet în parte, pentru al conduce la mântuire.

La cel de al treilea punct – Postul și valoarea lui morală, părintele prezintă postul ca fiind jertfă a trupului, rugăciunea ca jertfă a sufletului, iar milostenia ca jertfă a dragostei în Hristos. Părintele îndeamnă, să postim cu dragoste urcând scara Postului mare cu bucurie, iar în această ultimă săptămână, să postim în cinstea Sfintelor și mântuitoarelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În finalul întîlnirii parintele paroh Ciprian Briciu, le-a mulțumit preoților participanți și tuturor credincioșilor prezenți .

Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Pr. Cristian – Mihăiță Bacoș

IMG_20160424_190051[1]