Cerc Pastoral Misionar la Parohia Seleuș, Protopopiatul Ineu

În Duminica a 3-a după Paști, a Mironosiţelor, preoții din cadrul Cercului Pastoral misionar Ineu, conduși din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, de către pr. Călin Negruț de la Parohia Gurba, s-au întrunit la Parohia Seleuș, din Protopopiatul Ineu.

Întâlnirea, a debutat în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, unde un sobor de 20 de slujitori ai altarului, preoți și diacon, avându-l în frunte pe P. O. Pr. Adrian Zaha, Protopopul Ineului, au săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru mulțimea de credincioși adunați la acest eveniment.

La finalul slujbei, Părintele Protopop a rostit un bogat cuvânt de învățătură, plecând de la Duminica Mironosițelor, arătând importanța femeilor în ortodoxie, rostul și rolul femeii în biserică, subliniind că acestea dau dovadă de tărie în credință, de curaj, trăiesc mai profund viață spirituală, ca unele care au darul de a aduce viața.

În cuvântul său Pr. Adrian Zaha a explicat și simbolistica Perioadei Penticostarului în care ne aflăm, cu lumina Învierii, cu încredințarea Învierii lui Hristos, precizând că altarul reprezintă mormântul lui Hristos, că aici Hristos de găsește pe Sfânta Masă, precizând și lucrarea Sfântul Duh în viața noastră, îndrumând credincioșii să propovăduiască pretutindeni pe Hristos cel Înviat, să aducem și noi ca femeile mironosițe mir, adică ofrande și fapte bune.

În cea de-a doua parte a serii, Părintele Ioan Mircea Oală de la Parohia Șicula, în conformitate cu tematica anului omagial, a prezentat următoarele teme:

  1. „Creșterea copiilor în iubire de Dumnezeu”, în care a arătat importanța virtuții teologice a iubirii în educația tinerilor din punct de vedere religios – moral, în mediul familial, școlar și bisericesc, care trebuie să conlucreze pentru dezvoltarea armonioasă a sufletelor celor tineri, pentru a propăși din treaptă în treaptă pe scara urcușului duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu.
  2. „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul ca model pentru cei tineri”, precizând faptul că tinerii de astăzi au nevoie de modele vrednice de urmat, reliefând chipul vrednicului Ierarh și Martir Antim Ivireanul, arătând și aspectele prin care copiii pot să-l aibă ca model în viața lor, atât în latura profesională, a învățăturilor lui, cât și în apropierea lor de Dumnezeu și de semeni.

La rândul său Pr. Paroh Ștefăniță Muț, a prezentat un referat cu tema „Problema crizei contemporane de identitate și orientare în rândul tinerilor. Soluții”. În cadrul referatului părintele a încercat să identifice greutățile cu care se confruntă tinerii referitor la identitatea de neam și religie, la relativizarea valorilor din zilele noastre, dar totodată a căutat și câteva soluții pentru a putea depăși aceste situații, subliniind că revenirea la valorile tradiționale se poate face prin apropierea tinerilor de biserică, de frumosul specific ortodox al cântărilor, a jocului popular, a obiceiurilor pascale, a traiului într-o atmosferă de comunitate și comuniune cu Hristos.

În continuare au urmat discuții pe temele propuse, subliniindu-se faptul că preoții sunt cei care trebuie să realizeze apropierea de Hristos, că suntem chemați a înțelege marea misiune culturală, socială și națională pe care o avem și în rândul tinerilor de astăzi.

Părintele Paroh Ștefăniță Muț a mulțumit tuturor preoților, atât celor din Cercul Pastoral Ineu, cât și celor proveniți din rudenile sale, precum și credincioșilor care au fost prezenți la această activitate, întrunirea încheindu-se prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă, la Centrul Social Misionar „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al parohiei.

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru, Parohia Moțiori

13225253_279939195680897_1677301164_o

DSC00971