Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Vlad a conferenţiat, la Arad în cadrul Simpozionului Internațional, „Educația – artă și formare”

Miercuri, 18 mai 2016, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat, în cadrul Concursului și Simpozionului Internațional de Creație literară, Creație plastică și Artă fotografică „Educația – artă și formare”, conferinţa cu titlul „Educaţia tinerilor prin spovedanie”, susţinută de către Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Vlad, profesor de Morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.
Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2016 ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, Părintele profesor le-a vorbit tinerilor seminarişti şi elevilor din alte licee arădene despre rolul Tainei Spovedaniei în viaţa tânărului, despre modul în care atât preotul, cel care săvârşeşte actul slujirii, cât şi cel care vine în scaunul mărturisirii, trebuie să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos, în actul spovedaniei.
„Spovedania înseamnă mărturisirea deplină a păcatelor, cu durere şi părere de rău a penitentului, în faţa preotului şi a lui Dumnezeu. Această verticalitate dintre Dumnezeu şi cel care se spovedeşte se aşează peste orizontalitatea dintre credinciosul care vine la spovedanie şi preotul duhovnic, formând crucea prin care Dumnezeu, ridică păcatele omului şi le transferă asupra Lui”, a relatat Părintele conferenţiar.
La finalul conferinţei a urmat o serie de întrebări legate de tema propusă, după care moderatorul întâlnirii, Părintele Profesor Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului arădean, a mulţumit Părintelui conferenţiar pentru faptul că a acceptat invitaţia de a fi în mijlocul elevilor seminarişti, împărtăşindu-le din bucuriile şi foloasele Sfintei Taine a Spovedaniei, ca prim factor al educaţiei religioase.

Arhid. Asist. univ. drd. Tiberiu Ardelean

image

image